Blad 1 van 5 bladen Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Hendrik FREERKS
 
I    Hendrik FREERKS, geboren circa 1724 te Lippenhuizen, overleden op 12-04-1779 te Lippehuizen. Op 9 mei 1771 wordt Hendrik Freerks gedoopt op belijdenis. De dopeling is gehuwd met Antje Oenes.
Gehuwd (1) op 25-05-1749 te Terwispel met Antje OENES, geboren te Terwispel, overleden voor 1772.
Gehuwd (2) op 29-03-1772 te Terwispel met Trijntje ALBERTS, geboren te Wijnjeterp.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan HENDRIKS, geboren circa 1749 te Terwispel (zie II).
   2.  Freerk HENDRIKS, geboren circa 1751.
   3.  Oene HENDRIKS, geboren circa 1759, overleden voor 1764.
   4.  Tryntje HENDIRKS, geboren circa 1761.
   5.  Douwe HENDRIKS, geboren circa 1766.
   6.  Otte HENDRIKS, geboren circa 1769.
   7.  Oene HENDRIKS.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Swopkjen HENDRIKS, geboren op 05-02-1773 te Terwispel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-04-1799 te Gorredijk met Tjitze van der LEI.
   9.  Goitske FREERKS, geboren op 20-06-1775 te Terwispel.

II    Jan HENDRIKS, geboren circa 1749 te Terwispel, overleden op 30-06-1807 te Ureterp, zoon van Hendrik FREERKS (zie I) en Antje OENES.
Gehuwd op 21-05-1780 te Terwispel met Lysbeth ALBERTS, Arbeidster te Ureterp, overleden op 02-01-1837 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jans de VEGT, geboren op 30-05-1781 te Ureterp (zie IIIa).
   2.  Albert JANS, geboren op 08-01-1783 te Ureterp.
   3.  Oene Jans WERKSTRA, geboren op 10-08-1784 te Ureterp (zie IIIb).
   4.  Roel JANS, geboren op 16-07-1786 te Ureterp, overleden 06-1788.
   5.  Roel JANS, geboren op 21-06-1788 te Ureterp.
   6.  Heerke JANS, geboren op 02-01-1790 te Ureterp.
   7.  Freerk Jans de KLEINE, geboren op 15-10-1791 te Ureterp, overleden op 11-09-1855 te Opsterland op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-05-1821 te Opsterland met Fetje Engberts de JONG, geboren circa 1799 te Ureterp, overleden na 1855, dochter van Engbert Siebes de JONG en Harmke BERENDS.
   8.  Antje JANS, geboren op 05-10-1795 te Ureterp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-12-1821 te Opsterland met Rienk Reids van der VEEN, geboren circa 1799 te Ureterp, zoon van Reid Reinders van der VEEN en Grietje RIENKS.
   9.  Douwe JANS, geboren op 05-10-1795 te Ureterp.

IIIa    Hendrik Jans de VEGT, Arbeider, boer, rentenier te Siegerswold, geboren op 30-05-1781 te Ureterp, overleden op 20-09-1852 te Ureterp op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan HENDRIKS (zie II) en Lysbeth ALBERTS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-04-1813 te Opsterland met Antje Zweitzes HIJLKEMA, 21 jaar oud, geboren op 10-10-1791 te Uereterp, overleden op 15-07-1849 te Utrecht op 57-jarige leeftijd, dochter van Sweitse Hylkes HYLKEMA en Lamke TJALLINGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Hendriks de VEGT, geboren op 14-11-1813 te Siegerswoude (zie IVa).
   2.  Lamke de VEGT, geboren op 26-07-1815 te Ureterp, overleden op 22-12-1816 te Opsterland op 1-jarige leeftijd.
   3.  Lamkjen Hendriks de VEGT, geboren op 26-06-1818 te Siegerswoude (zie IVb).
   4.  Jan Hendriks de VEGT, geboren op 16-08-1821 te Siegerswoude (zie IVc).
   5.  Freerk Hendriks de VEGT, geboren op 30-12-1824 te Siegerswoude (zie IVd).
   6.  Zweitze Hendriks de VEGT, geboren op 18-10-1827 te Siegerswoude (zie IVe).
   7.  Oene de VEGT, geboren op 13-08-1830 te Opsterland, overleden op 01-06-1832 te Opsterland op 1-jarige leeftijd.
   8.  Oene Hendriks de VEGT, geboren op 13-06-1835 te Siegerswoude (zie IVf).
   9.  Heerke Hendriks de VEGT, geboren op 19-12-1837 te Siegerswoude (zie IVg).

IIIb    Oene Jans WERKSTRA, geboren op 10-08-1784 te Ureterp, overleden op 17-06-1826 te Opsterland op 41-jarige leeftijd. Bij het huwelijk tussen Oene Jans en Aukjen Arends wordt nog geen achternaam gebruikt. De naam Werkstra komt wel voor bij de geboorte-aangifte van de kinderen, zoon van Jan HENDRIKS (zie II) en Lysbeth ALBERTS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1811 te Opsterland met Aukjen ARENDS, geboren circa 1792 te Drachten, overleden na 1826, dochter van Arend HENDRIKS en Willemke HANSES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan WERKSTRA, geboren op 03-09-1812 te Ureterp. Opsterland.
   2.  Willemke WERKSTRA, geboren op 14-12-1824 te Opsterland.

IVa    Elisabeth Hendriks de VEGT, Arbeidster te Siegerswold, geboren op 14-11-1813 te Siegerswoude, overleden op 18-10-1896 te Opsterland op 82-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jans de VEGT (zie IIIa) en Antje Zweitzes HIJLKEMA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 16-03-1840 te Opsterland met Sietze Klazes VEENSTRA, Arbeider te Ureterp, geboren circa 1817 te Dragten, overleden voor 1896, zoon van Klaas Wiegers VEENSTRA en Loekjen Durks KUIPSTRA.
Gehuwd (2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lolkje VEENSTRA, geboren op 18-02-1841 te Ureterp.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 26-04-1866 te Opsterland met Poppe Aitzes LEFFRING, geboren circa 1836 te Haule, zoon van Aitze Poppes LEFFRING en Hendrikje Johannes SMIT.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 14-11-1891 te Opsterland met Jannes ROZEMA, geboren circa 1851 te Wijnjeterp, zoon van Douwe Jannes ROZEMA en Gerkjen LOLKEMA.
   2.  Hendrik VEENSTRA, geboren op 28-08-1842 te Opsterland, overleden op 04-08-1939 te Heerenveen op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1868 te Opsterland met Wemmigjen POPMA, geboren circa 1845 te Boornbergum, overleden voor 1939, dochter van Roelof Hendriks POPMA en Pietje Ids DIJSTRA.
   3.  Klaas VEENSTRA, geboren op 01-08-1844 te Siegerswoude, overleden op 26-06-1927 te Smallingerland op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1872 te Smallingerland met Geeltje LAUTENBACH, geboren circa 1845 te Beetsterzwaag, overleden voor 1927, dochter van Wiebe LAUTENBACH en Grietje Alberts de VRIES.
   4.  Jan VEENSTRA, geboren op 02-12-1846 te Siegerswoude.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-05-1871 te Opsterland met Wiske JONGBLOED, geboren circa 1844 te Duurswoude, dochter van Hendrik Wiegers JONGBLOED en Trijntje Hanzes REMERIE.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 20-12-1883 te Opsterland met Grietje HOEKEMA, geboren circa 1844 te Brantgum, dochter van Ype Franzes HOEKEMA en Mintje Douwes de BOER.
   5.  Geertje VEENSTRA, geboren op 24-04-1851 te Siegerswoude, overleden op 30-10-1924 te Smallingerland op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 22-05-1880 te Smallingerland met Jitze de HAAN, geboren circa 1854 te Boornbergum, zoon van Jan Gerrits de HAAN en Rinske Wiebrens de BOER.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 26-10-1900 te Smallingerland met Harmen HARMSMA, geboren circa 1854 te Beets, zoon van Anne Harms HARMSMA en Ykje Martens PIEPSTRA.
   6.  Lamke VEENSTRA, geboren op 26-11-1853 te Siegerswoude, overleden op 23-07-1919 te Smallingerland op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-12-1877 te Smallingerland met Hedzer van der VELDE, geboren circa 1841 te Opeinde, overleden voor 1919, zoon van Johannes Jurjens van der VELDE en Hiltje Johannes HEDDEMA.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 30-04-1897 te Smallingerland met Wouter DIJKSTRA, geboren circa 1839 te Drachten, zoon van Aalze Theunis DIJKSTRA en Dienke Wouters POSTMA.
   7.  Pietertje VEENSTRA, geboren op 18-08-1855 te Opsterland.
   8.  Trijntje VEENSTRA, geboren op 05-07-1857 te Opsterland.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Antje de VEGT, geboren op 16-10-1835 te Siegerswoude (zie Va).

IVb    Lamkjen Hendriks de VEGT, Arbeidster te Siegerswold, geboren op 26-06-1818 te Siegerswoude, overleden op 27-02-1896 te Opsterland op 77-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jans de VEGT (zie IIIa) en Antje Zweitzes HIJLKEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-06-1841 te Opsterland met Jan Hommes HOITEMA, Arbeider te Ureterp, geboren circa 1815 te Ureterp, overleden na 1896, zoon van Homme Linzes HOITEMA en Antje Jans AARDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik HUITEMA, geboren op 15-12-1841 te Ureterp, overleden op 17-05-1918 te Ooststellingwerf op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1864 te Opsterland met Antje Willems de VRIES, geboren circa 1838 te Ureterp, overleden voor 1918, dochter van Willem Klazes de VRIES en Grietje Rinzes JONKMAN.
   2.  Homme HUITEMA, geboren op 12-09-1845 te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-09-1868 te Opeinde met Margjen VELTHUIZEN, geboren circa 1845 te Groningen, dochter van Klaas Jans VELTHUIZEN en Roelfien HAVINGA.
   3.  Antje HUITEMA, geboren op 29-01-1849 te Opsterland.
   4.  Freerk HUITEMA, geboren op 06-11-1850 te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-11-1873 te Opsterland met Geeske TERPSTRA, geboren circa 1849 te Ureterp, dochter van Lammert Johannes TERPSTRA en Wimke Gerrits de VOS.
   5.  Ide HUITEMA, geboren op 17-06-1854 te Ureterp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1877 te Opsterland met Klaaske van der VEEN, geboren circa 1853 te Drachten, dochter van Jelle Karstes van der VEEN en Fokeltje Jans BOSMA.

IVc    Jan Hendriks de VEGT, Arbeider te Ureterp, geboren op 16-08-1821 te Siegerswoude, overleden op 29-04-1887 te Opsterland op 65-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans de VEGT (zie IIIa) en Antje Zweitzes HIJLKEMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-02-1848 te Opsterland met Hendrikjen Linzes BOONSTRA, Arbeidster, veehoudster te Ureterp, geboren circa 1825 te Siegerswoude, overleden voor 1906, dochter van Linze Eizes BOONSTRA en Sijtske Johanna ROORDMA?
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik de VEGT, geboren op 22-03-1848 te Ureterp (zie Vb).
   2.  Linze de VEGT, geboren op 07-03-1851 te Ureterp (zie Vc).
   3.  Antje de VEGT, geboren op 31-10-1853 te Opsterland, overleden op 28-06-1877 te Opsterland op 23-jarige leeftijd.
   4.  Zweitze de VEGT, geboren op 19-02-1856 te Ureterp (zie Vd).
   5.  Freerk de VEGT, geboren op 20-03-1865 te Opsterland, overleden op 10-07-1865 te Opsterland, 112 dagen oud.
   6.  Sytske de VEGT, geboren op 16-08-1866 te Ureterp (zie Ve).

IVd    Freerk Hendriks de VEGT, Arbeider te Siegerswold, geboren op 30-12-1824 te Siegerswoude, overleden op 31-01-1875 te Opsterland op 50-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans de VEGT (zie IIIa) en Antje Zweitzes HIJLKEMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-05-1853 te Opsterland met Geertje Ates KALSBEEK, 21 jaar oud, Arbeidster te Ureterp, geboren op 08-12-1831 te Ureterp, dochter van Ate Freerks KALSBEEK en Grietje Hendriks van DRUNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Freerks de VEGT, geboren op 07-06-1854 te Ureterp (zie Vf).
   2.  Grietje de VEGT, geboren op 29-12-1855 te Ureterp (zie Vg).
   3.  Antje de VEGT, geboren op 20-05-1858 te Ureterp (zie Vh).
   4.  Ate de VEGT, geboren op 19-03-1861 te Ureterp (zie Vi).
   5.  Jan de VEGT, geboren op 16-06-1863 te Ureterp (zie Vj).
   6.  Ynskjen de VEGT, geboren op 03-11-1866 te Ureterp (zie Vk).
   7.  Hendrikjen de VEGT, geboren op 07-12-1868 te Ureterp (zie Vl).

IVe    Zweitze Hendriks de VEGT, Arbeider te Siegerswold, landbouwer te Appelscha, geboren op 18-10-1827 te Siegerswoude, overleden op 06-06-1899 te Ooststellingwerf op 71-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans de VEGT (zie IIIa) en Antje Zweitzes HIJLKEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1851 te Opsterland met Trijntje Piers WOUDA, 21 jaar oud, Dienstmeid te Ureterp, geboren op 25-12-1829 te Ureterp, overleden op 08-02-1897 te Ooststellingwerf op 67-jarige leeftijd, dochter van Pier Aukes WOUDA en Jitske Dijens van der MOLEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik de VEGT, geboren op 16-11-1861 te Haule (zie Vm).
   2.  Jitske de VEGT, geboren op 17-02-1863 te Haulerwijk (zie Vn).
   3.  Antje de VEGT, geboren op 24-05-1865 te Haulerwijk (zie Vo).
   4.  Pier de VEGT, geboren op 20-06-1867 te Haule (zie Vp).
   5.  Jantje de VEGT, geboren op 14-04-1870 te Oosterwolde (zie Vq).
   6.  Jan de VECHT, geboren op 14-07-1874 te Oosterwolde (zie Vr).

IVf    Oene Hendriks de VEGT, Arbeider te Siegerswoud en Bakkeveen, geboren op 13-06-1835 te Siegerswoude, overleden voor 1901, ook bekend als De Vogt, zoon van Hendrik Jans de VEGT (zie IIIa) en Antje Zweitzes HIJLKEMA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 29-03-1862 te Opsterland met Trijntje Eizes de JONG, Arbeidster te Bakkeveen, geboren circa 1837 te Bakkeveen, overleden voor 1874, dochter van Eize Jans de JONG en Eltje Klazes MULDER.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 29-01-1874 te Opsterland met Tieke Hendriks RANDEL, 24 jaar oud, Arbeidster te Bakkeveen, koemelkster te Ureterp, geboren op 14-09-1849 te De Wilp, overleden voor 1926, dochter van Hendrik Roels RANDEL en Grietje Feikes of Teekes OLDENBURGER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje Oenes de VEGT, geboren op 23-12-1862 te Opsterland, overleden op 08-11-1865 te Opsterland op 2-jarige leeftijd.
   2.  Antje de VEGT, geboren op 03-03-1866 te Bakkeveen (zie Vs).
   3.  Elsje de VEGT, geboren op 14-11-1869 te Bakkeveen (zie Vt).
   4.  Hendrik de VEGT, geboren op 05-04-1871 te Opsterland, overleden op 04-02-1872 te Opsterland, 305 dagen oud.
   5.  Levenloos geboren kind de VEGT, geboren op 04-10-1872 te Opsterland, overleden op 04-10-1872 te Opsterland, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Hendrik de VEGT, geboren op 05-06-1874 te Opsterland, overleden op 22-08-1874 te Opsterland, 78 dagen oud.
   7.  Hendrik de VEGT, geboren op 03-08-1875 te Bakkeveen (zie Vu).
   8.  Heerke de VEGT, geboren op 30-12-1877 te Bakkeveen (zie Vv).
   9.  Jan de VEGT, geboren op 13-02-1880 te Bakkeveen (zie Vw).
   10.  Grietjen de VEGT, geboren op 07-12-1882 te Bakkeveen (zie Vx).
   11.  Roel de VEGT, geboren op 31-05-1885 te Bakkeveen (zie Vy).

IVg    Heerke Hendriks de VEGT, Arbeider te Ureterp en Siegerswoude, geboren op 19-12-1837 te Siegerswoude, overleden voor 1922, zoon van Hendrik Jans de VEGT (zie IIIa) en Antje Zweitzes HIJLKEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1860 te Opsterland met Lamke Sybes van der ZWAAG, 23 jaar oud, geboren op 02-10-1836 te Ureterp, overleden op 05-03-1912 te Opsterland op 75-jarige leeftijd, dochter van Sijbe Berends van der ZWAAG en Antje Eilgvons? HINGST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Heerkes de VEGT, geboren op 19-06-1861 te Opsterland, overleden op 15-06-1870 te Opsterland op 8-jarige leeftijd.
   2.  Antje de VEGT, geboren op 20-04-1864 te Siegerswoude (zie Vz).
   3.  Siebe de VEGT, geboren op 24-05-1867 te Opsterland, overleden op 24-03-1870 te Opsterland op 2-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik de VEGT, geboren op 15-11-1870 te Siegerswoude (zie Vaa).
   5.  Trijntje de VEGT, geboren op 14-01-1875 te Siegerswoude (zie Vab).

Va    Antje de VEGT, Naaister te Siegerswoud, geboren op 16-10-1835 te Siegerswoude, overleden op 02-02-1933 te Opsterland op 97-jarige leeftijd. Antje is de natuurlijke dochter van Elisabeth Hendriks de Vegt. Dochter van Elisabeth Hendriks de VEGT (zie IVa).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1861 te Opsterland met Sytze van der VEEN, Schapeherder te Siegerswoud, geboren circa 1833 te Franeker, overleden voor 1933. Sytze is de natuurlijke zoon van Trintje Gerrits van der Veen. Zoon van Trintje Gerrits van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth van der VEEN, geboren op 20-12-1865 te Opsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1891 te Opsterland met Wietze van der WAL, geboren circa 1863 te Hoornsterzwaag, zoon van Luitzen Jans van der WAL en Aaltje Coenraads van HOUTEN.
   2.  Fentje van der VEEN, geboren op 12-05-1867 te Siegerswoude.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1889 te Opsterland met Melle van der WAL, geboren circa 1864 te Lippenhuizen, zoon van Rinze Melles van der WAL en Trijntje Linzes de JONG.
   3.  Sytze van der VEEN, geboren op 14-03-1870 te Opsterland, overleden op 11-03-1941 te Groningen op 70-jarige leeftijd.
   4.  Jan van der VEEN, geboren op 19-08-1872 te Siegerswoude.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-05-1898 te Opsterland met Engeltje van den BRUG, geboren circa 1875 te Bakkeveen, dochter van Lammert van den BRUG en Tieke de BLAAUW.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 24-11-1910 te Opsterland met Aaltje LOOPSTRA, geboren circa 1877 te Siegerswoude, dochter van Sieger LOOPSTRA en Sibbeltje Eeuwes VENEMA.
   5.  Wiepke van der VEEN, geboren op 28-06-1878 te Opsterland.

Vb    Hendrik de VEGT, Arbeider, koemelker te Ureterp, geboren op 22-03-1848 te Ureterp, overleden op 25-02-1926 te Opsterland op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks de VEGT (zie IVc) en Hendrikjen Linzes BOONSTRA.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-04-1873 te Opsterland, gescheiden na 20 jaar op 29-06-1893 van Vimke Cornelis POSTHUMA, geboren circa 1850 te Ureterp, dochter van Cornelis Hendriks POSTHUMA en Bontje Gossens HAISMA.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 10-11-1893 te Opsterland met Hinke BOUMA, 20 jaar oud, geboren op 17-01-1873 te Ureterp, overleden voor 1901, dochter van Harmen Pieters BOUMA en Fimke HAISMA.
Gehuwd (3) op 53-jarige leeftijd op 19-04-1901 te Opsterland met Tieke Hendriks RANDEL, 51 jaar oud, Arbeidster te Bakkeveen, koemelkster te Ureterp, geboren op 14-09-1849 te De Wilp, overleden voor 1926, dochter van Hendrik Roels RANDEL en Grietje Feikes of Teekes OLDENBURGER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan de VEGT, geboren op 14-04-1894 te Opsterland, overleden op 12-07-1894 te Opsterland, 89 dagen oud.
   2.  Hendrikje de VEGT, geboren op 28-09-1895 te Ureterp (zie VIa).
   3.  Jan de VEGT, geboren op 21-02-1897 te Ureterp (zie VIb).
   4.  Fimke de VEGT, geboren op 27-07-1899 te Ureterp (zie VIc).

Vc    Linze de VEGT, Arbeider te Ureterp en Siegerswoude, geboren op 07-03-1851 te Ureterp, overleden op 13-04-1925 te Opsterland op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks de VEGT (zie IVc) en Hendrikjen Linzes BOONSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1879 te Opsterland met Fokjen ERINGA, geboren circa 1848 te Duurswoude, overleden voor 1917, dochter van Hendrik Fokkes ERINGA en Lutske Wisses MEESTERGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan de VEGT, geboren op 17-12-1879 te Opsterland.
   2.  Hendrik de VEGT, Veehouder te Siegerswoude, geboren op 01-11-1881 te Siegerswoude, overleden op 06-04-1955 te Smallingerland op 73-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   3.  Zweitze de VEGT, geboren op 04-09-1884 te Opsterland, overleden op 16-02-1905 te Opsterland op 20-jarige leeftijd.
   4.  Antje de VEGT, geboren op 19-01-1887 te Siegerswoude (zie VId).

Vd    Zweitze de VEGT, Arbeider te Ureterp, koemelker te Siegerswoude, geboren op 19-02-1856 te Ureterp, overleden op 04-02-1943 te Groningen op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks de VEGT (zie IVc) en Hendrikjen Linzes BOONSTRA.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 10-05-1906 te Opsterland met Sijke LAP, 33 jaar oud, geboren op 22-11-1872 te Ureterp, dochter van Wopke Gerbens LAP en Trijntje Freerks de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wopke de VEGT, geboren op 02-05-1901 te Opsterland (zie VIe).
   2.  Hendrikje de VEGT, geboren op 06-08-1907 te Siegerswoude (zie VIf).
   3.  Jan de VEGT, wonende te Friesepalen, geboren op 04-02-1911 te Siegerswoude, overleden op 08-05-1995 te Frieschepalen op 84-jarige leeftijd, begraven op 13-05-1995 te Ureterp.
   4.  Trijntje de VEGT, geboren op 01-09-1912 te Siegerswoude (zie VIg).

Ve    Sytske de VEGT, geboren op 16-08-1866 te Ureterp, overleden op 30-12-1910 te Opsterland op 44-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendriks de VEGT (zie IVc) en Hendrikjen Linzes BOONSTRA.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 08-05-1891 te Opsterland met Folkert JONKMAN, Boereknecht te Siegerswoude, geboren circa 1860 te Ureterp, overleden voor 1901, zoon van Sjoerd Folkerts JONKMAN en Geeske Geerts van der ZWAAG.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 15-03-1901 te Opsterland met Hendrik de VRIES, Koemelker te Ureterp, geboren circa 1856 te Ureterp, overleden na 1910, zoon van Buine Ates de VRIES en Trijntje Jannes van der JAGT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan JONKMAN, geboren op 09-04-1892 te Ureterp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1918 te Opsterland met Harmke de VRIES, geboren circa 1891 te Ureterp, dochter van Hendrik Harms de VRIES en Antje DALSTRA.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Trijntje de VRIES, geboren op 31-12-1901 te Opsterland.

Vf    Hendrik Freerks de VEGT, Arbeider, timmerman te Ureterp, geboren op 07-06-1854 te Ureterp, overleden op 24-07-1951 te Groningen op 97-jarige leeftijd, zoon van Freerk Hendriks de VEGT (zie IVd) en Geertje Ates KALSBEEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1880 te Opsterland met Antje Geerts de JONG, 21 jaar oud, geboren op 12-02-1859 te Siegerswoude, overleden op 24-01-1929 te Opsterland op 69-jarige leeftijd, dochter van Geert Siebes de JONG en Grietje Jans BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje de VEGT, Dienstbode te Ureterp, geboren op 11-12-1880 te Opeinde, overleden op 05-07-1972 te Ooststellingwerf op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-05-1906 te Opsterland met Bastiaan LAMMERS, 29 jaar oud, Arbeider te Opeinde, geboren op 30-10-1876 te Ureterp, zoon van Meis LAMMERS en Hielkje de JONG.
   2.  Geert de VEGT, geboren op 06-08-1882 te Ureterp (zie VIh).
   3.  Grietje de VEGT, geboren op 23-01-1884 te Ureterp (zie VIi).
   4.  Freerk de VEGT, geboren op 27-07-1886 te Ureterp (zie VIj).
   5.  Willemke Hendriks de VEGT, geboren op 01-09-1888 te Ureterp (zie VIk).
   6.  Ate de VEGT, geboren op 25-10-1890 te Ureterp (zie VIl).
   7.  Johanna de VEGT, geboren op 26-07-1893 te Ureterp (zie VIm).
   8.  Jan de VEGT, geboren op 18-09-1895 te Ureterp (zie VIn).
   9.  Siebe de VEGT, geboren op 03-06-1897 te Ureterp (zie VIo).
   10.  Hendrik H. de VEGT, geboren op 23-12-1899 te Ureterp (zie VIp).
   11.  Engbert de VEGT, geboren op 18-02-1903 te Ureterp, overleden op 30-05-1916 te Opsterland op 13-jarige leeftijd.

Vg    Grietje de VEGT, Winkelierster in kruidenierswaren te Drachten, geboren op 29-12-1855 te Ureterp, overleden op 08-10-1943 te Smallingerland op 87-jarige leeftijd, dochter van Freerk Hendriks de VEGT (zie IVd) en Geertje Ates KALSBEEK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1880 te Smallingerland met Evert van der KUIP, 27 jaar oud, Winkelbediende te Dragten, geboren op 28-07-1852 te Dragten, overleden op 23-12-1927 op 75-jarige leeftijd, zoon van Fokke Aukes van der KUIP en Jiskjen Everts PENNINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke van der KUIP, geboren op 22-05-1881 te Drachten.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1907 te Smallingerland met Pietertje LEIKER, geboren circa 1885 te Drachten, dochter van Siebe Pieters LEIKER en Sybrigje Freerks de VRIES.
   2.  Geertje van der KUIP, geboren op 01-01-1884 te Smallingerland.
   3.  Frederik van der KUIP, geboren op 25-06-1886 te Smallingerland, overleden op 08-06-1887 te Smallingerland, 348 dagen oud.
   4.  Frederik van der KUIP, geboren op 14-07-1888 te Drachten.
Gehuwd op 18-05-1877 te Smallingerland met Sietske de VRIES, geboren circa 1890 te Fochterloo, dochter van Jochum de VRIES en Vogeltje de VRIES.
   5.  Auke van der KUIP, geboren op 05-03-1891 te Smallingerland, overleden op 23-10-1911 te Amersfoort op 20-jarige leeftijd.
   6.  Jitske van der KUIP, geboren op 16-02-1895 te Smallingerland, overleden op 24-10-1895 te Smallingerland, 250 dagen oud.
   7.  Jitske van der KUIP, geboren op 07-04-1897 te Smallingerland.
   8.  Tiena van der KUIP, geboren op 12-02-1902 te Smallingerland.

Vh    Antje de VEGT, Arbeidster te Ureterp, geboren op 20-05-1858 te Ureterp, overleden op 13-03-1944 te Opsterland op 85-jarige leeftijd, dochter van Freerk Hendriks de VEGT (zie IVd) en Geertje Ates KALSBEEK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-06-1888 te Opsterland met Durk WESTERHUIS, Arbeider te Ureterp, geboren circa 1853 te Ureterp, overleden op 29-10-1920, zoon van Frans Everts WESTERHUIS en Antje Durks van der LEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje WESTERHUIS, geboren op 28-07-1888 te Ureterp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-08-1914 te Opsterland met Wiebren KOOPMANS, geboren circa 1885 te Terwispel, zoon van Jan KOOPMANS en Teetske Gotzes VELTMAN.
   2.  Geertje WESTERHUIS, geboren op 06-07-1890 te Ureterp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-08-1918 te Opsterland met Fokke WESTER, geboren circa 1891 te Boornbergum, zoon van Harrit WESTER en Trijntrje REITSMA.
   3.  Tieke WESTERHUIS, geboren op 12-06-1892 te Opsterland.
   4.  Tieke WESTERHUIS, geboren op 25-07-1894 te Ureterp.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1919 te Opsterland met Johannes MEYER, geboren circa 1893 te Ureterp, zoon van Jacobus MEYER en Hiltje AARDEMA.
   5.  Frans WESTERHUIS, geboren op 16-02-1897 te UIreterp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-01-1920 te Opsterland met Jantje BRUINSMA, geboren circa 1898 te Duurswoude, dochter van Hendrik BRUINSMA en Tjitske DIJKSTRA.
   6.  Frederik WESTERHUIS, geboren op 14-05-1900 te Opsterland.
   7.  IJnskje WESTERHUIS, geboren op 11-05-1904 te Opsterland.

Vi    Ate de VEGT, Arbeider, koemelker, landbouwer te Ureterp, geboren op 19-03-1861 te Ureterp, overleden op 12-02-1941 te Ureterp op 79-jarige leeftijd, zoon van Freerk Hendriks de VEGT (zie IVd) en Geertje Ates KALSBEEK.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 06-05-1898 te Opsterland met Aaltje BOUMA, 28 jaar oud, geboren op 05-11-1869 te Ureterp, overleden op 20-02-1941 te Ureterp op 71-jarige leeftijd, dochter van Kornelis BOUMA en Hiltje TERPSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Freerk de VEGT, Veehouder te Ureterp, geboren op 04-11-1898 te Opsterland, overleden op 04-12-1978 te Drachten op 80-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   2.  Kornelis de VEGT, geboren op 13-02-1900 te Ureterp (zie VIq).
   3.  Hendrik de VEGT, geboren op 27-04-1903 te Ureterp (zie VIr).
   4.  Hiltje de VEGT, geboren op 07-03-1905 te Ureterp, overleden op 07-11-1930 te Marum op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd met Luitzen BROUWER.
   5.  Geertje de VEGT, geboren op 08-09-1911 te Ureterp (zie VIs).

Vj    Jan de VEGT, Arbeider te Ureterp, geboren op 16-06-1863 te Ureterp, overleden op 18-06-1938 te Opsterland op 75-jarige leeftijd, zoon van Freerk Hendriks de VEGT (zie IVd) en Geertje Ates KALSBEEK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1889 te Opsterland met Geelke van der JAGT, 24 jaar oud, Dienstmeid te Ureterp, geboren op 06-05-1865 te Siegerswoude, overleden voor 1938, dochter van Jeen Hendriks van der JAGT en Fokje Jans BOONSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeen de VEGT, geboren op 19-02-1890 te Opsterland, overleden op 15-01-1894 te Opsterland op 3-jarige leeftijd.
   2.  Freerk de VEGT, geboren op 25-06-1892 te Opsterland, overleden op 12-12-1893 te Opsterland op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jeen de VEGT, geboren op 10-04-1895 te Ureterp (zie VIt).
   4.  Freerk de VEGT, geboren op 25-12-1896 te Opsterland, overleden op 06-07-1902 te Opsterland op 5-jarige leeftijd.
   5.  Levenloos geboren zoon de VEGT, geboren op 11-12-1898 te Opsterland, overleden op 11-12-1898 te Opsterland, 0 dagen oud.
   6.  Fokje de VEGT, geboren op 02-02-1900 te Ureterp, overleden op 18-01-1953 te Opsterland op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Opsterland met Engbert ZIJLSTRA, 31 jaar oud, Arbeider te Ureterp, geboren op 25-01-1890 te Ureterp. Engbert en Fokje zijn neef en nicht, zoon van Geert ZIJLSTRA en Ynskjen de VEGT (zie Vk).
   7.  Freerk de VEGT, geboren op 22-07-1902 te Opsterland (zie VIu).
   8.  Geertje de VEGT, geboren op 20-09-1904 te Ureterp (zie VIv).
   9.  Jetje of Ietje de VEGT, geboren op 28-10-1907 te Ureterp (zie VIw).

Vk    Ynskjen de VEGT, Arbeidster te Ureterp, geboren op 03-11-1866 te Ureterp, overleden op 25-06-1941 te Opsterland op 74-jarige leeftijd, dochter van Freerk Hendriks de VEGT (zie IVd) en Geertje Ates KALSBEEK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1889 te Opsterland met Geert ZIJLSTRA, 27 jaar oud, Boerenknecht, arbeider te Ureterp, geboren op 13-01-1862 te Dragten, overleden op 12-02-1937 te Opsterland op 75-jarige leeftijd, zoon van Engbert Geerts ZIJLSTRA en Fepske Rinzes de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engbert ZIJLSTRA, Arbeider te Ureterp, geboren op 25-01-1890 te Ureterp. Engbert en Fokje zijn neef en nicht.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Opsterland met Fokje de VEGT, 21 jaar oud, geboren op 02-02-1900 te Ureterp, overleden op 18-01-1953 te Opsterland op 52-jarige leeftijd, dochter van Jan de VEGT (zie Vj) en Geelke van der JAGT.
   2.  Freerk ZIJLSTRA, geboren op 27-03-1892 te Opsterland, overleden op 15-01-1894 te Opsterland op 1-jarige leeftijd.
   3.  Freerk ZIJLSTRA, geboren op 01-12-1894 te Opsterland.
   4.  Tepske ZIJLSTRA, geboren op 27-06-1897 te Opsterland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1923 te Opsterland met N.N.
   5.  Geertje ZIJLSTRA, geboren op 12-06-1901 te Opsterland.
   6.  Trijntje ZIJLSTRA, geboren op 05-07-1903 te Opsterland.
   7.  Doetje ZIJLSTRA, geboren op 13-05-1908 te Opsterland.
   8.  Hendrik ZIJLSTRA, geboren te Opsterland.

Vl    Hendrikjen de VEGT, geboren op 07-12-1868 te Ureterp, overleden op 17-12-1940 te Smallingerland op 72-jarige leeftijd, dochter van Freerk Hendriks de VEGT (zie IVd) en Geertje Ates KALSBEEK.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-05-1888 te Opsterland met Arend DUURSMA, Boerenknecht te Zuiderdragten, slager te Ureterpster Verlaat, geboren circa 1865 te De Wilp, overleden op 01-04-1920 te Groningen, zoon van Jan DUURSMA en Mautje BRON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje DUURSMA, geboren op 01-06-1889 te Smallingerland.
   2.  Jurjen DUURSMA, geboren op 27-09-1891 te Smallingerland, overleden op 08-10-1891 te Smallingerland, 11 dagen oud.
   3.  Mietje DUURSMA, geboren op 16-05-1894 te Opsterland.
   4.  Jurjen DUURSMA, geboren op 18-04-1896 te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1919 te Smallingerland met Janke de VRIES, geboren circa 1899 te Drachten, dochter van Aldert de VRIES en Romkje PADIESKE.
   5.  Freerk DUURSMA, geboren op 18-04-1898 te Opsterland.
   6.  Freerk DUURSMA, geboren op 22-08-1900 te Ureterp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-09-1921 te Smallingerland met Geeske BEKKEMA, geboren circa 1903 te Drachten, dochter van Willem BEKKEMA en Eelkje van der MEER.

Vm    Hendrik de VEGT, wonende te Appelscha, landbouwer te Langedijke, geboren op 16-11-1861 te Haule, overleden op 22-09-1930 te Ooststellingwerf op 68-jarige leeftijd, zoon van Zweitze Hendriks de VEGT (zie IVe) en Trijntje Piers WOUDA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1888 te Ooststellingwerf met Anke HAANSTRA, 27 jaar oud, geboren op 07-01-1861 te Appelscha, overleden op 03-02-1941 te Oosterwolde op 80-jarige leeftijd, dochter van Uilke Thijsses HAANSTRA en Margje Jans PRAKKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje de VEGT, geboren op 05-12-1888 te Appelscha (zie VIx).
   2.  Margje de VEGT, Verpleegster te Goor en Zwolle, geboren op 06-09-1890 te Langedijke, overleden op 07-04-1976 te Groningen op 85-jarige leeftijd.
   3.  Antje de VEGT, geboren op 24-08-1892 te Langedijke (zie VIy).
   4.  Zweitse de VEGT, geboren op 08-03-1896 te Langedijke (zie VIz).
   5.  Margje de VEGT, geboren op 01-09-1898 te Langedijke (zie VIaa).
   6.  Uilke de VEGT, geboren op 01-09-1898 te Langedijke (zie VIab).

Vn    Jitske de VEGT, geboren op 17-02-1863 te Haulerwijk, overleden op 04-12-1947 te Groningen op 84-jarige leeftijd, dochter van Zweitze Hendriks de VEGT (zie IVe) en Trijntje Piers WOUDA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-06-1885 te Ooststellingwerf met Harm Jan LUDWIG, 23 jaar oud, Kleermaker te Zuidlaren en Appingendam, geboren op 01-09-1861 te Vries, overleden op 20-02-1936 te Groningen op 74-jarige leeftijd, zoon van Johan Barthold LUDWIG en Antje van der VELDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Barthold LUDWIG, wonende te Haulerwijk, geboren op 09-04-1886 te Zuidlaren.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-11-1907 te Smilde met Rinske HERDER, geboren circa 1886 te Appelscha, dochter van Wiebe Karstes HERDER en Sjouwkje Sierds de VOS.
   2.  Zweitse LUDWIG, wonende te Omaha, Nebr., USA, geboren op 05-03-1888 te Zuidlaren.
Gehuwd met E. FOSTER.
   3.  Antje LUDWIG, wonende te Groningen, geboren op 17-10-1889 te Zuidlaren.
   4.  Eleres Johannes LUDWIG, Kleermaker te Amsterdam, geboren op 06-08-1891 te Zuidlaren.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-01-1912 te Amsterdam met Anna van DORTH, geboren circa 1894 te Amsterdam, dochter van Matthijs van DORTH en Anna de BEST.
   5.  Trijntje LUDWIG, Kleermaakster, geboren op 15-09-1893 te Zuidlaren.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 31-10-1918 te Groningen met James SIMPSON, Glasblazer, geboren circa 1883 te Dalton, zoon van William SIMPSON en Bridget PENRITH.
Gehuwd (2) met D. SCHEERINGA, wonende te Sappemeer.
   6.  Hendrik LUDWIG, geboren op 13-03-1895 te Zuidlaren, overleden op 18-11-1896 te Zuidlaren op 1-jarige leeftijd.
   7.  Harm Jan LUDWIG, geboren op 12-09-1896 te Zuidlaren, overleden op 24-10-1896 te Zuidlaren, 42 dagen oud.
   8.  Hendrik Harm Jan LUDWIG, geboren op 20-11-1899 te Zuidlaren, overleden op 10-04-1904 te Groningen op 4-jarige leeftijd.
   9.  Hendrik Harm Jan LUDWIG, Kleermaker te Groningen, geboren op 18-05-1906 te Groningen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-01-1927 te Groningen met Petronella Josina SWERES, geboren circa 1907 te Amsterdam, dochter van Albert Hendrik Wilhelm SWERES en Pieternella Theresia de CLERCQ.

Vo    Antje de VEGT, geboren op 24-05-1865 te Haulerwijk, overleden op 04-03-1950 te Ooststellingwerf op 84-jarige leeftijd, dochter van Zweitze Hendriks de VEGT (zie IVe) en Trijntje Piers WOUDA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-05-1894 te Ooststellingwerf met Foppe BERGSMA, 29 jaar oud, Arbeider te Elsloo, geboren op 06-11-1864 te Noordwolde, overleden op 09-12-1937 te Ooststellingwerf op 73-jarige leeftijd, zoon van Abel Foppes BERGSMA en Rinske Hendriks SCHIPPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abel BERGSMA, geboren op 24-12-1895 te Fochterloo, overleden op 17-02-1942 te Ooststellingwerf op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-05-1926 te Diever met Wilhelmina GOETTSCH, geboren circa 1903 te Putten, overleden na 1942, dochter van Johan Frederik GOETTSCH en Francina DORRESTIJN.
   2.  Zweitse BERGSMA, geboren op 17-02-1901 te Ooststellingwerf.
   3.  Hendrik BERGSMA, geboren circa 1903, overleden op 30-07-1903 te Ooststellingwerf.
   4.  Hendrik BERGSMA, geboren op 27-11-1904 te Ooststellingwerf.
   5.  Hendrik Pier BERGSMA, geboren op 16-07-1907 te Ooststellingwerf.
Gehuwd te Ooststellingwerf met Hiltje de BOER.

Vp    Pier de VEGT, Arbeider te Appelscha, landbouwer te Langedijke, geboren op 20-06-1867 te Haule, overleden op 10-01-1943 te Ooststellingwerf op 75-jarige leeftijd, zoon van Zweitze Hendriks de VEGT (zie IVe) en Trijntje Piers WOUDA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1895 te Ooststellingwerf met Femmigje van der WEIJ, 23 jaar oud, geboren op 17-06-1871 te Appelscha, overleden op 08-05-1934 te Ooststellingwerf op 62-jarige leeftijd, dochter van Johannes van der WEIJ en Rinsje Pieters MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rensje de VEGT, geboren op 16-10-1896 te Langedijke (zie VIac).
   2.  Zweitze de VEGT, geboren op 11-05-1898 te Appelscha (zie VIad).
   3.  Johannes de VEGT, geboren op 02-10-1900 te Langedijke (zie VIae).
   4.  Jacob de VEGT, geboren op 02-12-1902 te Langedijke (zie VIaf).
   5.  Trijntje de VEGT, geboren op 13-02-1905 te Langedijke (zie VIag).
   6.  Levenloos geboren zoon de VEGT, geboren op 26-08-1909 te Ooststellingwerf, overleden op 26-08-1909 te Ooststellingwerf, 0 dagen oud.
   7.  Jantinus de VEGT, geboren op 16-02-1911 te Langedijke (zie VIah).
   8.  Antje de VEGT, geboren te Ooststellingwerf.
Gehuwd met G. KAMPEN.

Vq    Jantje de VEGT, geboren op 14-04-1870 te Oosterwolde, overleden op 18-03-1943 te Opsterland op 72-jarige leeftijd, dochter van Zweitze Hendriks de VEGT (zie IVe) en Trijntje Piers WOUDA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-05-1897 te Ooststellingwerf met Jannes BRUGGINK, Veehouder te Fochteloo, geboren circa 1873 te Fochteloo, overleden op 17-12-1934 te Groningen, zoon van Jan Jannes BRUGGINK en Martje Hendriks TIESINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martje BRUGGINK, geboren op 12-12-1898 te Appelscha.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1922 te Ooststellingwerf met Jan KOOTSTRA, geboren circa 1898 te Appelscha, zoon van Jeen Johannes KOOTSTRA en Aukje Rinzes van BUITEN.

Vr    Jan de VECHT, Boerenknecht te Elsloo, landbouwer te Boijl, geboren op 14-07-1874 te Oosterwolde, overleden op 19-03-1959 te Weststellingwerf op 84-jarige leeftijd, zoon van Zweitze Hendriks de VEGT (zie IVe) en Trijntje Piers WOUDA.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-05-1909 te Weststellingwerf met Jacobje VEURMAN, 30 jaar oud, geboren op 22-01-1879 te Boijl, overleden op 03-10-1943 te Weststellingwerf op 64-jarige leeftijd, dochter van Thijs VEURMAN en Roelofje OOSTERLOO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs de VECHT, geboren op 19-04-1916 te Boijl (zie VIai).

Vs    Antje de VEGT, Dienstmeid te Dragten, geboren op 03-03-1866 te Bakkeveen, overleden op 29-09-1955 te Opsterland op 89-jarige leeftijd, dochter van Oene Hendriks de VEGT (zie IVf) en Trijntje Eizes de JONG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1894 te Opsterland met Jasper ROELSMA, 31 jaar oud, Arbeider te Siegerswoude en De Wilp, geboren op 07-03-1863 te Siegerswoude, overleden op 11-02-1924 te Groningen op 60-jarige leeftijd, zoon van Sijbren Sijbrens ROELSMA en Johanna Jaspers de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna ROELSMA, geboren op 25-09-1896 te Opsterland.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-12-1918 te Marum met Auke NONKES, Arbeider, geboren circa 1895 te Siegerswoude, zoon van Jan NONKES en Reinkje HAARSMA.
   2.  Trijntje ROELSMA, geboren op 03-12-1897 te Opsterland.
   3.  Oene ROELSMA, Veldarbeider, geboren op 12-11-1898 te Siegerswoude.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-11-1925 te Leek met Geessien UBBELS, geboren circa 1902 te Norg, dochter van Geert UBBELS en Jantje EGBERTS.
   4.  Trijntje ROELSMA, geboren op 13-10-1901 te Siegerswoude.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1925 te Marum met Sietze van der WAL, Landbouwer, geboren circa 1900 te Siegerswoude, zoon van Melle van der WAL en Johanna BOONSTRA.
   5.  Levenloos geboren zoon ROELSMA, geboren op 24-11-1903 te De Wilp, overleden op 24-11-1903 te De Wilp, 0 dagen oud.
   6.  Siebrigje ROELSMA, geboren op 16-05-1905 te De Wilp, overleden op 07-07-1905 te De Wilp, 52 dagen oud.
   7.  Levenloos geboren zoon ROELSMA, LT63, geboren op 08-05-1906 te De Wilp, overleden op 08-05-1906 te De Wilp, 0 dagen oud.
   8.  Siebren ROELSMA, geboren op 26-10-1907 te De Wilp, overleden op 16-03-1908 te De Wilp, 142 dagen oud.
   9.  Levenloos geboren dochter ROELSMA, geboren op 08-05-1910 te De Wilp, overleden op 08-05-1910 te De Wilp, 0 dagen oud.

Vt    Elsje de VEGT, Dienstbode te Dragten, geboren op 14-11-1869 te Bakkeveen, overleden op 20-10-1906 te Opeinde op 36-jarige leeftijd, dochter van Oene Hendriks de VEGT (zie IVf) en Trijntje Eizes de JONG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-04-1897 te Smallingerland met Lubbert MUD, 26 jaar oud, Boerenknecht te Opeinde, geboren op 03-03-1871 te Opeinde, overleden op 11-08-1944 te Opeinde op 73-jarige leeftijd, zoon van Barteld Jans MUD en Retske JANSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bareld MUD, geboren op 27-11-1898 te Smallingerland, overleden op 02-07-1956 te Poortugaal op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-10-1926 te Heenvliet met Maartje Maria VERMAAT, geboren circa 1904 te Zuidland, dochter van Johannes Cornelis VERMAAT en Aagje OPREL.
   2.  Oene MUD, geboren op 19-06-1901 te Smallingerland, overleden op 04-10-1901 te Smallingerland, 107 dagen oud.
   3.  Oene MUD, geboren op 30-11-1902 te Smallingerland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-04-1927 te Poortugaal met Adriana KERKLAAN, geboren circa 1903 te Schiedam, dochter van Martinus Cornelis KERKLAAN en Cornelia van WEL.

Vu    Hendrik de VEGT, Arbeider te Bakkeveen, geboren op 03-08-1875 te Bakkeveen, overleden op 21-09-1958 te Bakkeveen op 83-jarige leeftijd, zoon van Oene Hendriks de VEGT (zie IVf) en Tieke Hendriks RANDEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1902 te Opsterland met Grietje HOVING, 22 jaar oud, geboren op 06-03-1880 te Bakkeveen, overleden op 25-04-1975 te Marum op 95-jarige leeftijd, dochter van Jan Folkerts HOVING en Antje Wiebrens NIJHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oene de VEGT, geboren op 20-08-1903 te Bakkeveen (zie VIaj).
   2.  Jan de VEGT, geboren op 08-08-1905 te Bakkeveen (zie VIak).
   3.  Heerke de VEGT, geboren op 13-12-1907 te Siegerswoude (zie VIal).
   4.  Folkert de VEGT, geboren op 03-04-1911 te Bakkeveen (zie VIam).
   5.  Tieke de VEGT, geboren op 15-09-1912 te Bakkeveen (zie VIan).
   6.  Antje de VEGT, geboren op 27-04-1916 te Bakkeveen (zie VIao).

Vv    Heerke de VEGT, Arbeider te Bakkeveen, geboren op 30-12-1877 te Bakkeveen, overleden op 12-11-1918 te Opsterland op 40-jarige leeftijd, zoon van Oene Hendriks de VEGT (zie IVf) en Tieke Hendriks RANDEL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-03-1905 te Opsterland met Trijntje WOUDSTRA, 28 jaar oud, geboren op 19-07-1876 te Donkerbroek, overleden na 1918, dochter van Lenze Sietses WOUDSTRA en Sipkje Olkes van ROEDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lenze de VEGT, geboren op 05-11-1906 te Bakkeveen (zie VIap).
   2.  Oene de VEGT, geboren op 26-03-1908 te Bakkeveen (zie VIaq).
   3.  Trijntje de VEGT, geboren op 05-10-1912 te Bakkeveen, overleden op 14-09-1914 te Groningen op 1-jarige leeftijd.
   4.  Trijntje de VEGT, geboren op 01-02-1915 te Opsterland (zie VIar).
   5.  Jan de VEGT, geboren op 01-12-1916 te Bakkeveen (zie VIas).


    Blad 1 van 5 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


Mocht u de Stichting Families Vegt en Van de Vegt met een financiŽle bijdrage willen ondersteunen, klik dan op deze regel voor meer informatie.