Index van familienamen in de bestanden van
de Stichting Families Vegt en Van der Vegt

Yamanaka
   Mika [Gerrijd Hermsen, Dalfsen]
Yntema
   Nienke [Wybe, Terwispel?(Fr)]
Ypenga
   Anko [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Gerard [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Gezina [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Halbe [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Ietsje [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Jan [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Janny [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Johan [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Marcel [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Oebele [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
   Peter [Hendrik Freerks (de Vegt), Ter Wispel]
Yurch
   Eddy [Gerrit vdVegt, Wanneperveen]
   John J. [Gerrit vdVegt, Wanneperveen]
   Mark [Gerrit vdVegt, Wanneperveen]
   Randy [Gerrit vdVegt, Wanneperveen]
Yzerworst
   Matthys [Jan Gerritss vdVecht, Maarsenbroek]
   Willem [Jan Gerritss vdVecht, Maarsenbroek]

Laatste update: 2013-08-20