Blad 1 van 4 bladen Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Wijbe
 
I    Wijbe, Boer te Terwispel, geboren 1650. De gegevens komen uit de "kwartier v.d.Vegt", opgemaakt door Bonne Dijstra(??).
Gehuwd circa 1675.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtse Wijbes, geboren circa 1676 (zie II).

II    Sijtse Wijbes, Boer te Terwispel No 28, geboren circa 1676, zoon van Wijbe (zie I).
Gehuwd circa 1698 met Sijmke Wobbes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wobbe Sijtses, geboren circa 1705 (zie III).

III    Wobbe Sijtses, Boer, Terwispel No 28, geboren circa 1705, zoon van Sijtse Wijbes (zie II) en Sijmke Wobbes.
Gehuwd circa 1730 te Terwispel met Gaaitske Rinses, geboren te Ureterp, dochter van Rinse Melles en Engeltje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje Wobbes, geboren 1732 te Terwispel (zie IVa).
   2.  Sijtse Wobbes de BOER, geboren 1733 te Terwispel (zie IVb).
   3.  Sijmkje Wobbes van der VEGT, geboren circa 1735 te Terwispel (zie IVc).
   4.  Rinse Wobbes van der VEGT, geboren circa 1737 te Terwispel (zie IVd).
   5.  Wijtske Wobbes van der VEGT, geboren circa 1749 te Terwispel, gedoopt op 02-02-1749, overleden op 13-12-1836 te Opsterland. In de overlijdensacte van Wijtske wordt de naam van der Vegt niet gebruikt.
Gehuwd op 09-06-1793 te Gorredijk met Geert Jans BOOMA, overleden na 1836.

IVa    Engeltje Wobbes, geboren 1732 te Terwispel, dochter van Wobbe Sijtses (zie III) en Gaaitske Rinses.
Gehuwd op 27-03-1763 te Terwispel met Freerk HARMENS, geboren te Terwisapel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Goitske Freerks, geboren 1764, gedoopt op 09-09-1764 te Lippenhuizen etc.
   2.  Gooitske Freerks, geboren 1765, gedoopt op 03-11-1765 te Lippenhuizen etc.
   3.  Trijntje Freerks, geboren op 23-09-1776 te Compagnie Jubbega, gedoopt op 27-10-1776 te Hoornsterzwaag etc.
   4.  Sibbegje of Wobbegjen Freerks, geboren op 16-03-1780 te Compagnie Jubbega, gedoopt op 23-04-1780 te Hoornsterzwaag etc.
   5.  Wijtske Freerks, geboren op 30-07-1783 te Compagnie Jubbega, gedoopt op 31-08-1783 te Hoornsterzwaag etc.
   6.  Wobbe Freerks, geboren op 17-11-1786 te Compagnie Jubbega, gedoopt op 10-12-1786 te Hoornsterzwaag etc.

IVb    Sijtse Wobbes de BOER, geboren 1733 te Terwispel, zoon van Wobbe Sijtses (zie III) en Gaaitske Rinses.
Gehuwd op 24-06-1764 te Lippenhuizen met Tjipkjen WIJTSES, geboren te Lippenhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Woppe of Wobbe de BOER, geboren 1768, gedoopt op 17-01-1768 te Lippenhuizen etc.
   2.  Gaaitske Sijtses de BOER, geboren 1770 te Lippenhuizen (zie Va).
   3.  Wytse de BOER, geboren op 27-05-1773 te Lippenhuizen (zie Vb).
   4.  Geeske, geboren op 23-01-1775 te Lippenhuizen, gedoopt op 19-02-1775 te Lippenhuizen etc.
   5.  Trijntje de BOER, geboren op 24-08-1779 te Lippenhuizen, gedoopt op 26-09-1779 te Lippenhuizen etc.
   6.  Jan de BOER, geboren op 05-11-1781 te Lippenhuizen, gedoopt op 11-11-1781 te Lippenhuizen etc.
   7.  Wilt de BOER, geboren op 11-12-1783 te Lippenhuizen, gedoopt op 18-01-1784 te Lippenhuizen etc.

IVc    Sijmkje Wobbes van der VEGT, geboren circa 1735 te Terwispel, overleden op 25-02-1818 te Beetsterzwaag, dochter van Wobbe Sijtses (zie III) en Gaaitske Rinses.
Gehuwd op 15-05-1763 te Beetsterzwaag met Abelius Levius van der VEGT, Fiscaal, notaris te Beetsterzwaag, geboren te Beetsterzwaag, overleden op 05-09-1801. Op 28 jan 1802 wordt de weduwe van notaris Abelus van der Vecht te Beetsterzwaag, Symkjen Wobbes, aangeslagen voor collaterale successie. De collaterale successie was een belasting op de erfenis van personen, die kinderloos waren overleden.
Hieruit kan opgemaakt worden dat alle kinderen dan reeds zijn overleden.
Het bezit van Abelus wordt opgegeven als zijnde: 46973;11;05.
Uit dit huwelijk:
   1.  Baukjen van der VEGT, geboren op 21-11-1764 te Beetsterzwaag, gedoopt op 02-12-1764 te Beetsterzwaag.
   2.  Livius van der VEGT, geboren op 24-01-1768 te Beetsterzwaag, gedoopt op 28-02-1768 te Beetsterzwaag, jong overleden.
   3.  Livius van der VEGT, geboren op 01-09-1769 te Beetsterzwaag, gedoopt op 24-09-1769 te Beetsterzwaag.
   4.  Wobbe van der VEGT, geboren op 06-12-1772 te Beetsterzwaag, gedoopt op 10-01-1773 te Beetsterzwaag.
   5.  Gaytske van der VEGT, geboren op 19-01-1776 te Beetsterzwaag, gedoopt op 18-02-1776 te Beetsterzwaag, jong overleden.

IVd    Rinse Wobbes van der VEGT, Boer te Olterterp, geboren circa 1737 te Terwispel, gedoopt (N.H.) circa 1750, overleden op 29-12-1819 te Olterterp, zoon van Wobbe Sijtses (zie III) en Gaaitske Rinses.
Gehuwd op 10-06-1764 te Lippenhuizen met Trijntje Wijbes, Boerinne te Olterterp, geboren 1740 te Lippenhuizen (gezindte: N.H.).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gaitske Rinses van der VEGT, gedoopt op 16-06-1765 te Terwispel (zie Vc).
   2.  Hanske Rinses van der VEGT, geboren circa 1767, gedoopt op 29-03-1767 te Terwispel.
   3.  Wobbe Rinses van der VEGT, geboren circa 1769 te Olterterp (zie Vd).
   4.  Wybe Rinses van der VEGT, geboren circa 1772 te Olterterp (zie Ve).
   5.  Akke Rinses van der VEGT, geboren op 30-05-1774 te Olterterp (zie Vf).
   6.  Sytse Rinses van der VEGT, geboren op 06-07-1775 te Terwispel (zie Vg).
   7.  Melle Rinses van der VEGT, geboren op 21-01-1779 te Olterterp (zie Vh).
   8.  Johanna of Haenske Rinses van der VEGT, geboren op 25-10-1784 te Olterterp (zie Vi).
   9.  Trijntje Rinses van der VEGT, geboren op 22-05-1788, gedoopt op 22-06-1788 te Beetsterzwaag.

Va    Gaaitske Sijtses de BOER, Renteniersche te Beetsterzwaag, geboren 1770 te Lippenhuizen, gedoopt op 25-03-1770 te Lippenhuizen etc, overleden op 09-09-1828 te Beetsterzwaag, dochter van Sijtse Wobbes de BOER (zie IVb) en Tjipkjen WIJTSES.
Gehuwd op 20-06-1802 te Beetsterzwaag met Wobbe Rinses van der VEGT (zie Vd).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijtse Wobbes van der VEGT, geboren op 20-09-1803 te Beetsterzwaag (zie VIa).
   2.  Rinze Wobbes van der VEGT, Landmeter te Beetsterzwaag, geboren op 20-09-1803 te Beetsterzwaag, gedoopt op 23-10-1803 te Beetsterzwaag, overleden op 05-10-1832 te Opsterland op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-11-1830 te Opsterland met Geertje Errits SIJTSEMA, geboren circa 1805 te Beets, overleden na 1832, dochter van Errit SIJTSEMA en Antje JOCHUMS.
   3.  Melle Wobbes van der VEGT, geboren 1806.
   4.  Abeelius van der VECHT, geboren op 30-12-1806 te Beetsterzwaag, gedoopt op 01-02-1807 te Beets etc.
   5.  Abelius Wobbes van der VEGT, geboren op 30-12-1806 te Beetsterzwaag (zie VIb).
   6.  Symkje Wobbes van der VEGT, geboren op 09-10-1808 te Beetsterzwaag, gedoopt op 30-10-1808 te Beetsterzwaag, overleden op 09-12-1825 te Opsterland op 17-jarige leeftijd.
   7.  Wytske Wobbes van der VECHT, geboren op 02-09-1811 te Beetsterzwaag, overleden op 26-01-1812 te Opsterland, 146 dagen oud.

Vb    Wytse de BOER, geboren op 27-05-1773 te Lippenhuizen, gedoopt op 20-06-1773 te Lippenhuizen etc, zoon van Sijtse Wobbes de BOER (zie IVb) en Tjipkjen WIJTSES.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukjen de BOER, geboren circa 1801.
   2.  Melle de BOER, geboren circa 1805.
   3.  Sytse de BOER, geboren circa 1808.
   4.  Tjebbe de BOER, geboren circa 1810.

Vc    Gaitske Rinses van der VEGT, gedoopt op 16-06-1765 te Terwispel, overleden voor 1815, dochter van Rinse Wobbes van der VEGT (zie IVd) en Trijntje Wijbes.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-09-1785 te Akkrum met Focke Eesges KLEEFSTRA, geboren te Akkrum (gezindte: Doopsgez.), overleden na 1815.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotze Fokkes KLEEFSTRA, geboren circa 1790, overleden op 27-03-1932 te Baarderadeel.
   2.  Gaitske Fokkes KLEEFSTRA, Dienstmaagd, boeremeid, geboren op 28-07-1792 te Akrum (gezindte: Doopsgez.), overleden na 1849.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-06-1815 te Beetsterzwaag (Opsterland) met Uitze Heinses MIERINGA, 23 jaar oud, Diestknecht, geboren op 09-10-1791 te Duurswoude, gedoopt op 20-11-1791 te Wijnjeterp, overleden voor 1849.

Vd    Wobbe Rinses van der VEGT, Koopman, imker te Beetsterzwaag, geboren circa 1769 te Olterterp, gedoopt op 16-07-1769 te Terwispel, overleden op 23-05-1824 te Beetsterzwaag. Wobbe en Gaaitske zijn neef en nicht
Zij wonen in bij hun beider tante Simkjen Wobbes, weduwe van Notaris Abelus van der Vecht. Bij haar overlijden in 1818 erven zij het grootste deel van de bezittingen van Simkjen Wobbes. Zoon van Rinse Wobbes van der VEGT (zie IVd) en Trijntje Wijbes.
Gehuwd op 20-06-1802 te Beetsterzwaag met Gaaitske Sijtses de BOER (zie Va).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder Va).
 
Ve    Wybe Rinses van der VEGT, Slager te Oldeboorn en Beetsterzwaag, geboren circa 1772 te Olterterp, gedoopt (N.H.) op 01-03-1772 te Terwispel, overleden op 03-03-1849 te Utingeradeel, zoon van Rinse Wobbes van der VEGT (zie IVd) en Trijntje Wijbes.
Gehuwd op 11-05-1800 te Zwaag met Sjoukje Tjeerds JAGER, overleden na 1840 te Beetsterzwaag, dochter van Tjeerd en Jeltje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Wybes van der VEGT, geboren op 07-12-1800 te Drachten (zie VIc).
   2.  Jeltje Wybes van der VEGT, geboren circa 1804 te Dragten (zie VId).
   3.  Rinse Wybes van der VEGT, geboren op 06-02-1807 te Olterterp (zie VIe).
   4.  Tjitske Wybes van der VEGT, geboren op 02-12-1808 te Olterterp (zie VIf).
   5.  Tjeerd Wybes van der VEGT, geboren op 08-12-1810 te Olterterp (zie VIg).
   6.  Jitse of Jetze Wybes van der VEGT, geboren op 30-03-1814 te Beetsterzwaag (zie VIh).

Vf    Akke Rinses van der VEGT, geboren op 30-05-1774 te Olterterp, gedoopt op 19-06-1774 te Terwispel, overleden op 22-09-1850 te Utingeradeel op 76-jarige leeftijd, dochter van Rinse Wobbes van der VEGT (zie IVd) en Trijntje Wijbes.
Gehuwd met Fokke Friezes de VRIES, geboren 1772 te Akkrum (gezindte: Doopsgez.), overleden op 30-04-1853.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fries Fokkes de VRIES, geboren circa 1807 te Akkrum.
Gehuwd (1) op 28-02-1836 te Utingeradeel met Grietje Jentjes VISSER, geboren circa 1809 te Het Meer, dochter van Jentje Reinskes VISSER en Antje Hendriks BROUWER.
Gehuwd (2) op 02-08-1867 te Doniawerstal met Willemke ADEMA, geboren circa 1817 te Drachten, dochter van Douwe Willems ADEMA en Antje PIETERS.

Vg    Sytse Rinses van der VEGT, Boer te Terwispel. koopman en koeienmelker te Gorredijk, geboren op 06-07-1775 te Terwispel, gedoopt op 06-08-1775 te Terwispel, overleden op 17-04-1848 te Gorredijk op 72-jarige leeftijd. Verloor in de eind 18' eeuw heersende veepest tot 2 * toe zijn veestapel en belande totaal verarmd op Gorredijk, zoon van Rinse Wobbes van der VEGT (zie IVd) en Trijntje Wijbes.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 12-05-1805 te Beetsterzwaag met Boukje Hendriks van de MEULEN, geboren 1773 te Langezwaag, overleden op 02-10-1812 te Gorredijk, dochter van Hendrik Sjoerds van de MEULEN en Neeltje Andries.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 15-05-1813 te Opsterland met Joukje JANS, Dienstmeid te Gorredijk, geboren circa 1786 te Beets, overleden voor 1849, dochter van Jan HINKES en Trijntje SAKES.
Gehuwd (3) op 47-jarige leeftijd op 29-08-1822 te Opsterland met Aafke Gerlofs SMID, Dienstmeid te Gorredijk, geboren circa 1790 te Lippenhuizen, overleden na 1848, dochter van Gerlof HENDRIKS en Trijntje GEERTS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje Sytses van der VEGT, geboren op 08-05-1806 te De Wijde Ie, gedoopt op 08-06-1806 te Gorredijk.
   2.  Hendrik Sytses van der VEGT, geboren op 20-11-1807 te Gorredijk (zie VIi).
   3.  Rinse Sytses van der VEGT, Fuselier b.h. reservebatallon achtste Afdeling Infanterie, geboren op 19-11-1809 te Gorredijk, gedoopt op 24-12-1809 te Gorredijk, overleden op 04-09-1831 te Eindhoven op 21-jarige leeftijd. Overleden in het hospitaal te Eindhoven, 21 jaar oud.
Volgens: geb 1811.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Trijntje van der VEGT, geboren op 18-02-1814 te Gorredijk.
   5.  Tjitske Sytses van der VEGT, wonende te Gorredijk, geboren op 25-09-1816 te Opsterland, overleden op 08-09-1871 te Franeker op 54-jarige leeftijd.
   6.  Jan Sytzes van der VEGT, geboren op 27-09-1818 te Gorredijk (zie VIj).
   7.  Hinke Sytses van der VEGT, geboren op 31-08-1820 te Opsterland, overleden op 14-08-1859 te Opsterland op 38-jarige leeftijd, ongehuwd.
Uit het derde huwelijk:
   8.  Trijntje van der VEGT, Dienstmeid te Gorredijk, geboren op 15-11-1823 te Lippenhuizen, overleden op 11-02-1902 te Opsterland op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 03-11-1866 te Opsterland met Lourens Oenes SCHRIEMER, Arbeider te Korte Zwaag, geboren circa 1827 te Dragten, overleden voor 1890, zoon van Oene Martens SCHRIEMER en Baukjen Lourens VELLINGA.

Vh    Melle Rinses van der VEGT, Arbeider te Olterterp, geboren op 21-01-1779 te Olterterp, gedoopt op 14-02-1779 te Terwispel, overleden op 26-10-1850 te Opsterland op 71-jarige leeftijd, zoon van Rinse Wobbes van der VEGT (zie IVd) en Trijntje Wijbes.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 21-05-1818 te Opsterland met Wytske Jans VEENSTRA, Dienstmeid te Beetsterzwaag, geboren 1786 te Hemrik, overleden voor 1855, dochter van Jan Everts VEENSTRA en Tetje WIJBES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinse Melles van der VEGT, geboren op 24-05-1819 te Olterterp (zie VIk).
   2.  Jan Melles van der VEGT, geboren op 12-06-1820 te Opsterland, overleden op 16-05-1874 te Harmelen op 53-jarige leeftijd.
   3.  Wobbe Melles van der VEGT, geboren op 01-10-1823 te Olterterp (zie VIl).
   4.  Trijntje Melles van der VEGT, geboren op 10-10-1826 te Olterterp (zie VIm).

Vi    Johanna of Haenske Rinses van der VEGT, Dienstmeid te Gorredijk, geboren op 25-10-1784 te Olterterp, gedoopt op 28-11-1784 te Beetsterzwaag, overleden op 01-08-1844 te Utingeradeel op 59-jarige leeftijd. Op de trouwacte van haar eerste huwelijk wordt de naam Van der Vecht gebruikt, dochter van Rinse Wobbes van der VEGT (zie IVd) en Trijntje Wijbes.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 02-07-1816 te Opsterland met Oebele Michiels KINGMA, Schippersknegt, wonende te Gorredijk, geboren circa 1790 te Gorredijk, overleden op 24-10-1816, zoon van Michiel JANS en IJttje JANS.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 25-07-1821 te Schoterland met Kornelis Lammerts ONDERWEEGS, Herbergier te Heerenveen, geboren circa 1767 te Oldeberkoop, zoon van Lammert SJOERTS en Renske FRANKES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rinze Oebeles KINGMA, geboren op 02-09-1816 te Gorredijk.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 24-09-1846 te Ferwerderadeel met Tettje Tjeerds van der WOUDE, geboren circa 1819 te Hallum, dochter van Tjeerd Daniels van der WOUDE en Trijntje Sytzes BOERSMA.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 18-01-1849 te Ferwerderadeel met Aaltje Douwes de VRIES, geboren circa 1811 te Drachten, overleden na 1878.

VIa    Sijtse Wobbes van der VEGT, Koopman, winkelier te Beetsterzwaag, geboren op 20-09-1803 te Beetsterzwaag, gedoopt op 20-09-1803 te Beetsterzwaag, overleden op 23-05-1847 te Beetsterzwaag op 43-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Rinses van der VEGT (zie Vd) en Gaaitske Sijtses de BOER (zie Va).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 16-04-1828 te Opsterland met Antje Sijbes POSTHUMUS, 22 jaar oud, geboren op 03-01-1806 te Beetsterzwaag, overleden op 04-02-1834 te Beetsterzwaag op 28-jarige leeftijd, dochter van Sijbe Alberts POSTHUMUS en Trijntje Feikes.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 09-05-1836 te Opsterland met Jeltje Douwes LOURENS Of LOURENSIS, 34 jaar oud, geboren op 26-07-1801 te Hemrik, overleden op 17-03-1840 te Beetsterzwaag op 38-jarige leeftijd, dochter van Lourens Douwes en Hanske Wiebes.
Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 21-03-1842 te Opsterland met Marijke Alberts HOFMAN, 30 jaar oud, wonende te Terwispel, geboren op 21-06-1811 te Beetsterzwaag, overleden op 18-01-1878 te Opsterland op 66-jarige leeftijd, dochter van Albert Berends HOFMAN en Froukjen BAUKES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wobbe Sytses van der VEGT, geboren op 16-03-1829 te Beetsterzwaag (zie VIIa).
   2.  Sijbe Sijtses van der VEGT, geboren op 19-12-1830 te Beetsterzwaag (zie VIIb).
   3.  Symkjen Sytses van der VEGT, geboren op 11-11-1832 te Opsterland, overleden op 28-08-1837 te Opsterland op 4-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Rinze Sytses van der VEGT, Arbeider te Boornbergum, geboren op 22-05-1836 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 07-01-1894 te Boornbergum op 57-jarige leeftijd, geen kinderen.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 25-05-1878 te Smallingerland met Aaltje Lourens BIESMA, 37 jaar oud, geboren op 23-04-1841 te Boornbergum (gezindte: NH), overleden op 01-06-1885 te Boornbergum (Smallingerland) op 44-jarige leeftijd, dochter van Louw Arjens BIESMA en Aaltje Wiebes RINSMA.
   5.  Douwe Sytses van der VEGT, geboren op 07-10-1837 te Beetsterzwaag (zie VIIc).
   6.  Abelius Sytses van der VEGT, geboren op 20-11-1839 te Beetsterzwaag (zie VIId).
Uit het derde huwelijk:
   7.  Sijmen (Simon) van der VEGT, geboren op 18-08-1842 te Beetsterzwaag (zie VIIe).
   8.  Gaitske Sytses van der VEGT, geboren op 30-09-1843 te Beetsterzwaag (zie VIIf).
   9.  Sijmkjen Sijtses van der VEGT, geboren op 08-08-1845 te Beetsterzwaag (zie VIIg).

VIb    Abelius Wobbes van der VEGT, Boer te Beets, koopman te Beetsterzwaag, geboren op 30-12-1806 te Beetsterzwaag, gedoopt op 01-02-1807 te Beetsterzwaag, overleden op 27-02-1836 te Opsterland op 29-jarige leeftijd. Bij de doop wordt ingeschreven in het DTB: Abeelius van der Vecht. Zoon van Wobbe Rinses van der VEGT (zie Vd) en Gaaitske Sijtses de BOER (zie Va).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-11-1827 te Opsterland met Trijntje Martens NOORDBEEK, geboren circa 1806 te Oldeboorn, overleden op 25-10-1828 te Oldeboorn, dochter van Marten Harmens NOORDBEEK en Wijtske Jacobs DOMENIJ.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 29-04-1830 te Opsterland met Engeltje Errits SIJTSEMA, geboren circa 1809 te Beets, overleden voor 1853, dochter van Errit SIJTSEMA en Antje JOCHUMS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gaitske Abelius van der VEGT, geboren op 12-10-1828 te Oldeboorn (zie VIIh).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Errit van der VEGT, geboren op 26-03-1831 te Beets (zie VIIi).
   3.  Antje van der VEGT, geboren op 09-07-1834 te Opsterland, overleden op 30-05-1838 te Opsterland op 3-jarige leeftijd.

VIc    Trijntje Wybes van der VEGT, Veehouder, geboren op 07-12-1800 te Drachten, gedoopt (Doopsgez.) op 04-01-1801 te Dragten, overleden op 09-07-1888 te Utingeradeel op 87-jarige leeftijd, dochter van Wybe Rinses van der VEGT (zie Ve) en Sjoukje Tjeerds JAGER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-06-1828 te Utingeradeel met Jilles Nannes KLEEFSTRA, 26 jaar oud, Boer te Accrum en Terhorne, geboren op 30-11-1801 te Oldeboorn (gezindte: Doopsgez.), zoon van Nanne Jelles KLEEFSTRA en Janke JILLES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanne Jilles KLEEFSTRA, Boereknecht, geboren op 06-03-1829 te Oldeboorn, overleden op 19-04-1890 te Utingeradeel op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1851 te Utingeradeel met Jantje Hinnes HOEKSTRA, geboren circa 1829 te Terhorne, overleden na 1890, dochter van Hinne Hartmans HOEKSTRA en Trijntje Jans de GROOT.
   2.  Wybe Jilles KLEEFSTRA, geboren op 24-09-1831 te Utingeradeel.
   3.  Rinze Jilles KLEEFSTRA, Boereknecht, geboren op 08-08-1834 te Oldeboorn, overleden op 14-08-1921 te Utingeradeel op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1860 te Utingeradeel met Rinskje Jelles de JONG, geboren circa 1837 te Sloten, overleden voor 1921, dochter van Jelle Haayes de JONG en Geertje Foekes HOEKSTRA.
   4.  Wybe Jilles KLEEFSTRA, geboren op 30-03-1837 te Oldeboorn.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Baarderadeel met Tietje Adams JAARSMA, geboren circa 1846 te Bozum, dochter van Adam Gerrits JAARSMA en Jetske Aukes WIERSMA.
   5.  Hendrik Jilles KLEEFSTRA, geboren op 25-10-1840 te Nes.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-04-1875 te Opsterland met Martje HARMSMA, geboren circa 1848 te Lippenhuizen, dochter van Hendrik Harms HARMSMA en Akke Ottes JELSMA.
   6.  Levenloos geboren dochter KLEEFSTRA, geboren op 27-11-1841 te Utingeradeel, overleden op 27-11-1841 te Utingeradeel, 0 dagen oud.

VId    Jeltje Wybes van der VEGT, Dienstmeid te Kortezwaag, geboren circa 1804 te Dragten, overleden op 10-04-1854 te Workum, dochter van Wybe Rinses van der VEGT (zie Ve) en Sjoukje Tjeerds JAGER.
Gehuwd op 22-05-1823 te Opsterland met Douwe Douwes POSTHUMUS, Boerenknegt te Gaastmeer, geboren circa 1793 te Gaastmeer. De eerste twee kinderen worden ingeschreven onder de naam Postma. Zoon van Douwe Klazes POSTMA en Tjietje JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tietje POSTMA, geboren op 31-03-1824 te Workum.
   2.  Tietje Douwes POSTMA, geboren op 28-08-1825 te Workum, overleden op 13-10-1903 te IJlst op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-06-1848 te Wymbritseradeel met Otte Hanses KOOPMANS, geboren circa 1825 te Gaastmeer, overleden voor 1903, zoon van Hans Sybes KOOPMANS en Ybeltje OTTES.
   3.  Sjouwkje POSTHUMUS, geboren op 15-09-1828 te Workum.
   4.  Jan POSTHUMUS, geboren op 05-02-1831 te Workum.
   5.  Jan POSTHUMUS, geboren op 06-06-1832 te Workum.
   6.  Sjoukjen POSTHUMUS, geboren op 29-01-1835 te Workum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1860 te Wymbritseradeel met Jan Klazes SYSLING, geboren circa 1837 te Heeg, zoon van Klaas Jans SYSLING en Sjoerdtje Hiddes GRIJPSMA.
   7.  Wiebe POSTHUMUS, geboren op 07-01-1838 te Workum.
   8.  Wypkjen POSTHUMUS, geboren op 09-05-1840 te Workum.
   9.  Wypkjen POSTHUMUS, geboren op 25-08-1842 te Workum.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13-11-1881 te Bolsward met Geert de JONG, geboren circa 1848 te Bolsward, zoon van Auke Geerts de JONG en Berber Geerts de VRIES.
   10.  Klaas POSTHUMUS, geboren op 03-12-1844 te Workum.

VIe    Rinse Wybes van der VEGT, Boereknecht, veehouder, hereboer te Akkrum, geboren op 06-02-1807 te Olterterp, gedoopt (Herv.) op 08-03-1807 te Beetsterzwaag, overleden op 17-03-1892 te Utingeradeel op 85-jarige leeftijd, begraven te Akkrum. Rinse en zijn vrouw Janke wonen als knecht en meid bij Sake Meintes Visser en Suster Sijnes. Ze kregen een dochtertje en die werd naar de boerin venoemd. Ze zijn geen familie (wieren purfremd) van de boer en boerin.
Het meisje Suster Rinses van der Vegt erfde alles van Suster Sijnes, die toen weduwe was en Rinse en Janke kregen het vruchtgebruik daarvan. Zoon van Wybe Rinses van der VEGT (zie Ve) en Sjoukje Tjeerds JAGER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-07-1840 te Utingeradeel met Janke Annes ANNES, 40 jaar oud, Dienstmeid te Akkrum, geboren op 14-01-1800 te Akkrum (gezindte: Doopsgez.), overleden op 15-05-1884 te Akkrum op 84-jarige leeftijd, begraven te Akkrum, dochter van Anne ROELS en Liefke ARJENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Suster Rinzes van der VEGT, geboren op 19-05-1841 te Akkrum (gezindte: Herv.), overleden op 21-01-1924 te Utingeradeel op 82-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1924 te Akkrum, ongehuwd.

VIf    Tjitske Wybes van der VEGT, Dienstmeid te Haskerdijken, geboren op 02-12-1808 te Olterterp, gedoopt (NH) op 01-01-1809 te Beetsterzwaag, overleden op 21-01-1900 te Oldeboorn op 91-jarige leeftijd. Sjoukjen Klazes is de natuurlijke dochter van Tjitske, en is vermoedelijk de dochter van Klaas Sjoukes Hylkema. Dochter van Wybe Rinses van der VEGT (zie Ve) en Sjoukje Tjeerds JAGER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 28-09-1833 te Opsterland met IJsbrand Greelts WALSTRA, Boer Accrum en Haskerdijken, geboren circa 1793 te Haskerdijken, overleden voor 1885, zoon van Greelts Heerts WALSTRA en Lijsbert IJSEBRANDS.
Gehuwd (2) met Klaas Sjoukes HYLKEMA, geboren op 04-10-1809 te Akkrum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Lijsbert IJsbrands WALSTRA, geboren op 03-05-1834 te Haskerdijken, overleden op 17-01-1907 te Utingeradeel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1859 te Utingeradeel met Klaas Jacobs DIJKSTRA, geboren circa 1830 te Nes, overleden voor 1907, zoon van Jacob Atzes DIJKSTRA en Antje Fokkes de JONG.
   2.  Antje IJsbrants WALSTRA, geboren op 07-09-1835 te Haskerdijken.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1859 te Haskerland met Sjoerd Hendriks van der WAL, geboren circa 1834 te Joure, zoon van Hendrik Reinders van der WAL en Trijntje Sjoerds HEMMINGA.
   3.  Trijntje WALSTRA, geboren op 08-12-1837 te Haskerland.
   4.  Wybrigje IJsbrands WALSTRA, geboren op 17-05-1840 te Haskerdijken.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1865 te Schoterland met Wietze Harmens MINKEMA, geboren circa 1842 te Benedenknijpe, zoon van Harmen Abeles MINKEMA en Sjoukje Wytzes de VRIES.
   5.  Janke WALSTRA, geboren op 20-08-1842 te Haskerland.
   6.  Rinze IJsbrands WALSTRA, geboren op 22-02-1845 te Haskerdijken (zie VIIk).
   7.  Trijntje IJsbrands WALSTRA, geboren op 27-04-1851 te Haskerland.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Sjoukjen Klazes HYLKEMA, geboren op 17-06-1832 te Beetsterzwaag (zie VIIj).

VIg    Tjeerd Wybes van der VEGT, Boerenknecht te Akkrum, boer, koemelker te Boornbergum, geboren op 08-12-1810 te Olterterp, gedoopt (NH) op 06-01-1811 te Beetsterzwaag, overleden op 16-08-1885 te Drachten op 74-jarige leeftijd, zoon van Wybe Rinses van der VEGT (zie Ve) en Sjoukje Tjeerds JAGER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-06-1832 te Utingeradeel met Trijntje Murks de ZEE, 27 jaar oud, geboren op 12-12-1804 te Oldeboorn (gezindte: NH), overleden op 09-02-1878 te Boornbergum (Smallingerland) op 73-jarige leeftijd, dochter van Murk Uiltjes de ZEE en Antje SJOERDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Tjeerds van der VEGT, geboren op 23-07-1832 te Oldeboorn (zie VIIl).
   2.  Sjoukjen Tjeerds van der VEGT, geboren op 02-08-1834 te Oldeboorn (Utingeradeel) (zie VIIm).
   3.  Wijbe Tjeerds van der VEGT, geboren op 20-08-1836 te Oldeboorn (zie VIIn).
   4.  Rinske Tjeerds van der VEGT, geboren op 02-10-1838 te Oldeboorn (zie VIIo).
   5.  Marcus Tjeerds van der VEGT, geboren op 19-01-1841 te Oldeboorn, overleden op 16-10-1843 te Utingeradeel op 2-jarige leeftijd.
   6.  Dieuwke Tjeerds van der VEGT, geboren op 08-02-1843 te Utingeradeel, overleden op 03-11-1843 te Utingeradeel, 268 dagen oud.
   7.  Marcus (Murk) Tjeerds van der VEGT, geboren op 19-02-1845 te Oldeboorn (zie VIIp).
   8.  Djieuwke Tjeerds van der VEGT, geboren op 12-10-1847 te Beetsterzwaag (zie VIIq).

VIh    Jitse of Jetze Wybes van der VEGT, Arbeider te Boornbergum, Beets en Beetsterzwaag, geboren op 30-03-1814 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 21-03-1898 te Opsterland op 83-jarige leeftijd, zoon van Wybe Rinses van der VEGT (zie Ve) en Sjoukje Tjeerds JAGER.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-05-1841 te Opsterland met Gepke Pieters de VRIES, geboren circa 1804 te Gooingahuizen, overleden op 13-04-1846 te Boornbergum, dochter van Pieter Gooitzens de VRIES en Grietje Cornelis de VRIES.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 25-09-1847 te Smallingerland met Jeltje Bonnes ALTENA, 32 jaar oud, Dienstmeid te Boornbergum, geboren op 22-05-1815 te Boornbergum, overleden voor 1858, dochter van Bonne Wiebes ALTENA en Aafke Hendriks de BOER.
Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 06-12-1858 te Opsterland met Baukjen Klazes de VRIES, 37 jaar oud, Dienstmeid te Beetsterzwaag, geboren op 31-03-1821 te Ureterp (gezindte: NH), overleden na 1898, dochter van Klaas Gerrits de VRIES en Sjoukjen WILLEMS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wiebe Jitzes van der VEGT, geboren op 11-12-1841 te Beetsterzwaag (zie VIIr).
   2.  Rinze Jitzes van der VEGT, geboren op 04-03-1846 te Boornbergum, overleden op 30-07-1846 te Smallingerland, 148 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
   3.  Rinze Jitzes van der VEGT, geboren op 20-01-1861 te Beetsterzwaag, overleden op 11-11-1880 te Opsterland op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Sjoukje Jitzes van der VEGT, geboren op 22-11-1862 te Kortehemmen (zie VIIs).
   5.  Levenloos geboren dochter van der VEGT, overleden op 08-03-1859 te Opsterland.

VIi    Hendrik Sytses van der VEGT, Deurwaarder, Taxateur en turfmeter te Gorredyk, geboren op 20-11-1807 te Gorredijk, gedoopt (NH) op 20-12-1807 te Gorredijk, overleden op 14-11-1863 te Abcoude-Baambrugge op 55-jarige leeftijd, zoon van Sytse Rinses van der VEGT (zie Vg) en Boukje Hendriks van de MEULEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-10-1831 te Schoterland met Sjoerdje Gerbens BROUWER, Naaister te Heerenveen, geboren circa 1803 te Heerenveen, overleden op 28-11-1859 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Gerben Alberts BROUWER en Hiltje Pieters VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bondina Margarietta van der VEGT, geboren op 24-04-1832 te Heerenveen, overleden op 15-07-1832 te Schoterland, 82 dagen oud.
   2.  Gerben van der VEGT, geboren op 28-08-1834 te Heerenveen (zie VIIt).
   3.  Hiltje van der VEGT, geboren op 09-12-1835 te Heerenveen (zie VIIu).
   4.  Bondina Margaretha van der VEGT, geboren op 06-09-1837 te Oosterwolde, overleden op 28-12-1912 te Zevenhuizen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-11-1870 te Naarden met Adrianus Gijsbert Koenraad DINGEMANS, Emploij Staatsspoorwegen, geboren circa 1835 te Naarden, overleden op 05-04-1911 te Zevenhuizen, zoon van Cornelis DINGEMANS en Henderica Maria de WAAL.
   5.  Wietske Hendriks van der VEGT, geboren op 09-03-1839 te Oosterwolde, overleden op 02-09-1874 te Naarden op 35-jarige leeftijd.
   6.  Sietze Hendriks van der VEGT, geboren op 16-07-1840 te Oosterwolde (zie VIIv).
   7.  Johanna Hendrika van der VEGT, geboren op 07-12-1841 te Opsterland, overleden op 03-03-1842 te Opsterland, 86 dagen oud.
   8.  Johannes Hermanus van der VEGT, Winkelier, apotheker te Amsterdam, geboren op 12-04-1843 te Gorredijk, overleden op 03-01-1885 te Wijhe op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-08-1871 te Amsterdam met Wilhelmina BROUWER, geboren circa 1836 te Leeuwarden, overleden na 1885, dochter van IJsse BROUWER en Sara KNOBLACH.
   9.  Jan van der VEGT, geboren op 22-11-1844 te Opsterland.
   10.  Albertus van der VEGT, Kantoorbediende te Amsterdam, geboren op 29-06-1846 te Opsterland, overleden op 18-09-1883 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-05-1875 te Nieuwer-Amstel met Johanna Maria BORGHSTIJN, 28 jaar oud, Huishoudster te Amsterdam, geboren op 06-10-1846 te Biervliet, overleden op 17-09-1928 te Bleomendaal op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Johannes BORGHSTIJN en Catharina Pieternella TAILLIE.

VIj    Jan Sytzes van der VEGT, Klerk, winkelier, koopman te Gorredijk, geboren op 27-09-1818 te Gorredijk (gezindte: NH), overleden op 08-01-1895 te Gorredijk op 76-jarige leeftijd, zoon van Sytse Rinses van der VEGT (zie Vg) en Joukje JANS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-11-1849 te Schoterland met Akke Botes SPANDAW, 23 jaar oud, geboren op 13-06-1826 te Heerenveen, overleden op 19-09-1858 te Gorredijk op 32-jarige leeftijd, dochter van Bote Sibbeles SPANDAW en Trijntje Jacobs De BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joukje Jans van der VEGT, geboren op 06-12-1850 te Gorredijk (zie VIIw).
   2.  Bote Spandaw van der VEGT, geboren op 12-01-1853 te Gorredijk (zie VIIx).
   3.  Sytse Jans van der VEGT, geboren op 11-09-1855 te Gorredijk (zie VIIy).
   4.  Catharina Jans van der VEGT, geboren op 17-01-1858 te Opsterland, overleden op 05-05-1858 te Opsterland, 108 dagen oud.

VIk    Rinse Melles van der VEGT, Boereknecht te Beets, arbeider te Opeinde, geboren op 24-05-1819 te Olterterp (gezindte: NH), overleden op 12-04-1897 te Rottevalle op 77-jarige leeftijd, zoon van Melle Rinses van der VEGT (zie Vh) en Wytske Jans VEENSTRA.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29-02-1856 te Smallingerland met Tietje Klazes de VRIES, 39 jaar oud, geboren op 18-10-1816 te Rottevalle (gezindte: NH), overleden op 21-05-1895 te Opeinde op 78-jarige leeftijd, dochter van Klaas Bouwes de VRIES en Geertje Thomas WIERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Melle Rinzes van der VEGT, geboren op 12-09-1857 te Rottevalle, overleden op 26-11-1861 te Smallingerland op 4-jarige leeftijd.

VIl    Wobbe Melles van der VEGT, Boer te Beets, arbeider te Lippenhuizen, geboren op 01-10-1823 te Olterterp (gezindte: NH), overleden op 08-03-1905 te Opsterland op 81-jarige leeftijd, zoon van Melle Rinses van der VEGT (zie Vh) en Wytske Jans VEENSTRA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-02-1856 te Opsterland met Trijntje Wytzes EPPINGA, 23 jaar oud, Dienstmeid te Beets, geboren op 19-06-1832 te Terwispel, overleden op 18-01-1905 te Groningen op 72-jarige leeftijd, dochter van Wijtze Jeens EPPINGA en Antje Sijbrens WEILAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske Wobbes van der VEGT, geboren op 06-04-1856 te Beets (zie VIIz).
   2.  Antje Wobbes van der VEGT, geboren op 28-09-1858 te Opsterland, overleden op 21-01-1879 te Irnsum (Rauwerderhem) op 20-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Melle Wobbes van der VEGT, geboren op 27-11-1862 te Opsterland, overleden op 28-03-1863 te Opsterland, 121 dagen oud, jong overleden.
   4.  Melle Wobbes van der VEGT, geboren op 09-02-1865 te Lippenhuizen (zie VIIaa).

VIm    Trijntje Melles van der VEGT, geboren op 10-10-1826 te Olterterp, overleden op 15-12-1890 te Utingeradeel op 64-jarige leeftijd, dochter van Melle Rinses van der VEGT (zie Vh) en Wytske Jans VEENSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-05-1855 te Opsterland met Auke Willems VLEER, 24 jaar oud, Koemelker, boer te Oldeboorn, geboren op 30-08-1830 te Oldeboorn, overleden op 04-03-1881 te Oldeboorn op 50-jarige leeftijd, zoon van Willem Aukes VLEER en Hantje Gerts BOTTEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Aukes VLEER, geboren op 29-12-1855 te Oldeboorn, overleden op 11-02-1856 te Oldeboorn, 44 dagen oud.
   2.  Levenloos geboren zoon VLEER, geboren op 25-12-1856 te Smallingerland, overleden op 25-12-1856 te Smallingerland, 0 dagen oud.
   3.  Levenloos geboren zoon VLEER, geboren op 27-12-1856 te Smallingerland, overleden op 27-12-1856 te Smallingerland, 0 dagen oud.
   4.  Willem Aukes VLEER, geboren op 19-11-1858 te Opsterland, overleden op 23-05-1886 te Utingeradeel op 27-jarige leeftijd.
   5.  Hantje VLEER, geboren op 10-05-1861 te Opsterland, overleden op 01-06-1872 te Oldeboorn op 11-jarige leeftijd.
   6.  Melle Aukes VLEER, geboren op 10-06-1863 te Tietjerksteradeel, overleden op 12-02-1874 te Oldeboorn op 10-jarige leeftijd.
   7.  Wytze Aukes VLEER, geboren op 24-09-1865 te Grouw, overleden op 02-06-1871 te Lippenhuizen op 5-jarige leeftijd.
   8.  Tjerk Aukes VLEER, geboren op 23-01-1869 te Tjalleberd, overleden op 19-04-1870 te Oldeboorn op 1-jarige leeftijd.

VIIa    Wobbe Sytses van der VEGT, Verwer en glazemaker, schilder te Beetsterzwaag, geboren op 16-03-1829 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 22-08-1900 te Beetsterzwaag op 71-jarige leeftijd, zoon van Sijtse Wobbes van der VEGT (zie VIa) en Antje Sijbes POSTHUMUS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-08-1851 te Opsterland met Wytske Jans BOSMA, 19 jaar oud, geboren op 19-10-1831 te Beets, overleden op 17-09-1879 te Beetsterzwaag op 47-jarige leeftijd, dochter van Jan Kornelis BOSMA en Baukjen Lippens SIJTSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Wobbes van der VEGT, geboren op 01-02-1852 te Beetsterzwaag (zie VIIIa).
   2.  Sytse Wobbes van der VEGT, geboren op 01-10-1853 te Beetsterzwaag (zie VIIIb).
   3.  Antje Wobbes (Anna) van der VEGT, geboren op 21-10-1855 te Beetsterzwaag (zie VIIIc).
   4.  Baukje Wobbes van der VEGT, geboren op 23-07-1857 te Beetsterzwaag (zie VIIId).
   5.  Sijbe Wobbes van der VEGT, geboren op 01-06-1859 te Beetsterzwaag (zie VIIIe).
   6.  Maaike Wobbes van der VEGT, geboren op 29-03-1861 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 30-04-1912 te Doniawerstal op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-07-1888 te Opsterland met Freek WEERSTRA, 33 jaar oud, Beambte der Secretarie, bakker te Beetsterzwaag, geboren op 17-12-1854 te Wons, overleden op 18-05-1928 op 73-jarige leeftijd, zoon van Rommert Freerks WEERSTRA en Klaarke Thijses REITSMA.
   7.  Sytske Wobbes van der VEGT, geboren op 24-09-1863 te Opsterland, overleden op 25-08-1864 te Opsterland, 336 dagen oud.
   8.  Kornelis Wobbes van der VEGT, geboren op 09-06-1865 te Beetsterzwaag (zie VIIIf).
   9.  Rinse Wobbes van der VEGT, geboren op 18-11-1867 te Beetsterzwaag (zie VIIIg).
   10.  Lippe (Wobbes) van der VEGT, geboren op 06-12-1869 te Beetsterzwaag (zie VIIIh).
   11.  Douwe Wobbes van der VEGT, geboren op 18-01-1874 te Beetsterzwaag (zie VIIIi).
   12.  Sijtske Wobbes van der VEGT, geboren op 14-01-1875 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 14-05-1944 te Opsterland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-06-1898 te Opsterland met Pieter van der WERFF, 24 jaar oud, Notarisklerk, gem. ontvanger te Opsterland, geboren op 17-09-1873 te Dragten, overleden op 23-01-1932 te Groningen op 58-jarige leeftijd, zoon van Ate van der WERFF en Ynske de VRIES.
   13.  Sijmkjen Wobbes van der VEGT, geboren op 03-06-1876 te Beetsterzwaag (zie VIIIj).

VIIb    Sijbe Sijtses van der VEGT, Smidsknecht te Beetsterzwaag, grofsmid te Suameer, geboren op 19-12-1830 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 03-01-1910 te Tietjerksteradeel op 79-jarige leeftijd, zoon van Sijtse Wobbes van der VEGT (zie VIa) en Antje Sijbes POSTHUMUS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1852 te Tietjerksteradeel met Aukje Aans BLOEMHOF, 24 jaar oud, geboren op 20-07-1827 te Suameer (gezindte: NH), overleden op 24-01-1903 op 75-jarige leeftijd, dochter van Aan Bouwes BLOEMHOF en Maaijke Tjeerds HIDDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Sijbes van der VEGT, geboren op 03-11-1853 te Suameer (zie VIIIk).
   2.  Aan van der VEGT, geboren op 23-09-1855 te Tietjerksteradeel, overleden op 23-09-1855 te Tietjerksteradeel, 0 dagen oud.
   3.  Aarn Sybes van der VEGT, Grofsmid te Suameer, geboren op 05-10-1857 te Suameer (gezindte: NH), overleden op 01-06-1916 te Tietjerksteradeel op 58-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Antje Sybes van der VEGT, geboren op 18-06-1862 te Suameer (gezindte: NH), overleden op 07-11-1913 te Tietjerksteradeel op 51-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Maaike Sybes van der VEGT, geboren op 03-05-1866 te Suameer (zie VIIIl).
   6.  Doodgeb. dochter van der VEGT, overleden op 03-07-1870 te Tietjerksteradeel.

VIIc    Douwe Sytses van der VEGT, Boerenknegt te Wieuwerd, koopman te Britswerd, geboren op 07-10-1837 te Beetsterzwaag (gezindte: Herv.), overleden op 02-02-1910 te Britswerd op 72-jarige leeftijd, zoon van Sijtse Wobbes van der VEGT (zie VIa) en Jeltje Douwes LOURENS Of LOURENSIS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-05-1867 te Baarderadeel met Jeltje Wytses BROUWER, 25 jaar oud, Dienstmeid te Britswer, later wonende te Leeuwarden, geboren op 08-09-1841 te Jorwerd (gezindte: NH), overleden na 1910, dochter van Wytze Wytzes BROUWER en Gerritje Tjibbes DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje Douwes van der VEGT, geboren op 01-11-1870 te Britswerd (zie VIIIm).
   2.  Sytse Douwes van der VEGT, geboren op 14-09-1874 te Britswerd (zie VIIIn).
   3.  Wytze Douwes van der VEGT, geboren op 11-02-1882 te Britswerd (zie VIIIo).
   4.  Jeltje Douwes van der VEGT, Dienstbode, ziekenverzorgster, geboren op 04-10-1884 te Britswerd (gezindte: NH), overleden op 28-02-1959 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 04-03-1959 te Leeuwarden, ongehuwd.

VIId    Abelius Sytses van der VEGT, Boerenknecht te Wieuwerd, Schillaard en Mantgum, geboren op 20-11-1839 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 30-06-1919 te Oosterwierum op 79-jarige leeftijd, zoon van Sijtse Wobbes van der VEGT (zie VIa) en Jeltje Douwes LOURENS Of LOURENSIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1867 te Baarderadeel met Hinke Okkes WALINGA, 24 jaar oud, Dienstmeid te Britswerd, geboren op 16-06-1842 te Jorwerd, dochter van Okke Heerkes WALINGA en Wijtske Pieters MIEDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytse Abelius van der VEGT, geboren op 01-04-1868 te Schillaard, overleden op 22-12-1878 te Baarderadeel op 10-jarige leeftijd.
   2.  Okke Abelius van der VEGT, geboren op 29-03-1869 te Schillaard (zie VIIIp).
   3.  Jeltje Abelius van der VEGT, geboren op 22-01-1871 te Schillaard, overleden op 25-10-1878 te Baarderadeel op 7-jarige leeftijd.
   4.  Rinse Abelius van der VEGT, geboren op 10-12-1872 te Mantgum (Baarderadeel) (gezindte: NH), overleden op 20-04-1919 te Oosterwierum (Baarderadeel) op 46-jarige leeftijd.
   5.  Levenloos geboren dochter van der VEGT, geboren op 16-01-1874 te Baarderadeel, overleden op 16-01-1874 te Baarderadeel, 0 dagen oud.
   6.  Wytske Abelius van der VEGT, geboren op 11-05-1875 te Mantgum, overleden op 26-03-1876 te Baarderadeel, 320 dagen oud.
   7.  Wijtse Abelius van der VEGT, geboren op 30-09-1876 te Mantgum (zie VIIIq).
   8.  Wijtske Abelius van der VEGT, geboren op 24-04-1878 te Mantgum, overleden op 10-08-1878 te Baarderadeel, 108 dagen oud.
   9.  Jeltje Abelius van der VEGT, geboren op 16-04-1879 te Schillaard, overleden op 04-12-1880 te Baarderadeel op 1-jarige leeftijd.
   10.  Sytse Abelius van der VEGT, geboren op 08-10-1880 te Schillaard (zie VIIIr).
   11.  Jelle Abelius van der VEGT, geboren op 25-02-1882 te Schillaard, overleden op 25-05-1882 te Baarderadeel, 89 dagen oud.
   12.  Levenloos geboren zoon van der VEGT, geboren op 29-03-1883 te Baarderadeel, overleden op 29-03-1883 te Baarderadeel, 0 dagen oud.
   13.  Pieter Abelius van der VEGT, Stoker in een houtbewerkingsfabriek te Grouw, geboren op 22-01-1886 te Oosterwierum, overleden op 14-03-1977 te Leeuwarden op 91-jarige leeftijd, geen kinderen.ten, 99-02.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-09-1917 te Idaarderadeel met Elizabeth BIJLSMA, 29 jaar oud, wonende te Grouw, geboren op 03-08-1888 te Grouw, overleden na 1977, dochter van Taeke Annes BIJLSMA en Gepke van HOUTEN.

VIIe    Sijmen (Simon) van der VEGT, Klerk ter Secretarie te Utingeradeel, wonende te Oldeboorn, geboren op 18-08-1842 te Beetsterzwaag (gezindte: Herv.), overleden op 14-05-1887 te Utingeradeel op 44-jarige leeftijd, zoon van Sijtse Wobbes van der VEGT (zie VIa) en Marijke Alberts HOFMAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05-11-1874 te Utingeradeel met Antje Jarigs RIJPKEMA, 25 jaar oud, Dienstmeid te Oldeboorn, geboren op 15-06-1849 te Oldeboorn, overleden op 21-02-1928 te Castricum op 78-jarige leeftijd. Antje vertrek op23 jan. 1888 van Utingeradeel naat Amsterdam.
Op 14 mei 1889 volgen de kinderen, naar Sloten (NH), dochter van Jarig Wijbes RIJPKEMA en Dirkje Hendriks LANGHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje van der VEGT, geboren op 16-09-1875 te Oldeboorn (zie VIIIs).
   2.  Sijtze van der VEGT, geboren op 03-06-1877 te Oldeboorn (zie VIIIt).
   3.  Jarig van der VEGT, geboren op 09-06-1880 te Oldeboorn (zie VIIIu).

VIIf    Gaitske Sytses van der VEGT, Dienstmeid te Terwispel, geboren op 30-09-1843 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 19-07-1923 te Opsterland op 79-jarige leeftijd, dochter van Sijtse Wobbes van der VEGT (zie VIa) en Marijke Alberts HOFMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-05-1874 te Opsterland met Jacob Klases KLAZEMA, 24 jaar oud, Arbeider te Lippenhuizen, geboren op 09-08-1849 te Lippenhuizen (gezindte: NH), overleden op 10-07-1936 op 86-jarige leeftijd. Het gezin vertrekt in mei 1885 van Lippenhuizen naar Surhuisterveen, zoon van Klaas Metzes KLAZEMA en Jitske Jacobs van SEIJNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoukje Jacobs KLAZEMA, geboren op 18-03-1875 te Lippenhuizen (gezindte: NH).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-06-1900 te Achtkarspelen met Pieter TUINMAN, geboren circa 1871 te Lioessens, zoon van Abe Sybe TUINMAN en Hinke OZINGA.
   2.  Sijtze Jacobs KLAZEMA, geboren op 19-01-1877 te Lippenhuizen (gezindte: NH).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1904 te Opsterland met Bontje FREERKSTRA, geboren circa 1878 te Lippenhuizen, dochter van Hendrik Sytzes FREERKSTRA en Harmke Hendriks SNOEK.
   3.  Jitske Jacobs KLAZEMA, geboren op 20-02-1879 te Lippenhuizen (gezindte: NH), overleden op 22-01-1880, 336 dagen oud.
   4.  Klaas Jacobs KLAZEMA, geboren op 15-01-1881 te Lippenhuizen (gezindte: NH).
   5.  Jitske KLAZEMA, geboren op 06-08-1885 te Achtkarspelen.

VIIg    Sijmkjen Sijtses van der VEGT, Dienstmeid te Beetsterzwaag, geboren op 08-08-1845 te Beetsterzwaag, overleden op 23-10-1918 te Opsterland op 73-jarige leeftijd, dochter van Sijtse Wobbes van der VEGT (zie VIa) en Marijke Alberts HOFMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1872 te Opsterland met Tjeerd Kornelis LINGSMA, Verwer te Lippenhuizen, geboren circa 1845 te Lippenhuizen, overleden voor 1918, acht kinderen, zoon van Kornelis Annes LINGSMA en Aukjen Roels BRANDSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis LINGSMA, geboren op 25-07-1873 te Lippenhuizen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-11-1907 te Opsterland met Wiegertje van der WIJK, geboren circa 1872 te Lippenhuizen, dochter van Roel Alderts van der WIJK en Elske Annes IDZENGA.
   2.  Maria LINGSMA, geboren op 14-06-1875 te Opsterland.
   3.  Sytze LINGSMA, geboren op 31-10-1876 te Lippenhuizen.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 24-07-1919 te Opsterland met Maaike GEERTSEMA, geboren circa 1890 te Ureterp, dochter van Sytze Meinderts GEERTSEMA en Aaltje Klazes KLAZEMA.
   4.  Aukje LINGSMA, geboren op 15-04-1878 te Opsterland.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-06-1904 te Opsterland met Edze BIJLSMA, geboren circa 1871 te Beetsterzwaag, zoon van Roelof Sakes BIJLSMA en Goitske Edzes van der MEULEN.
   5.  Symen LINGSMA, geboren op 18-01-1881 te Lippenhuizen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-04-1910 te Opsterland met Marie Maaike J. de JONG, 24 jaar oud, geboren op 26-01-1886 te Appelscha, overleden op 22-06-1975 op 89-jarige leeftijd, dochter van Jelmer Cornelis de JONG en Antje Wobbes (Anna) van der VEGT (zie VIIIc).
   6.  Maria LINGSMA, geboren op 18-12-1882 te Opsterland.
   7.  Lolkje LINGSMA, geboren op 12-09-1884 te Opsterland.


    Blad 1 van 4 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


Deze stamboom is samengesteld uit vele bronnen. Niet alle gegevens zijn geverifieerd. Het is dus mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn. Met de beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens gaan wij zorgvuldig om. Mocht U desondanks persoonlijke informatie tegenkomen, waar u bezwaar tegen heeft, laat mij dit dan weten. Ik zal dan z.s.m. uw gegevens verwijderen of aanpassen.

Mocht u de Stichting Families Vegt en Van de Vegt met een financiŽle bijdrage willen ondersteunen, klik dan op deze regel voor meer informatie.