Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 4 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIIh    Gaitske Abelius van der VEGT, geboren op 12-10-1828 te Oldeboorn, overleden op 16-07-1852 te Ooststellingwerf op 23-jarige leeftijd, dochter van Abelius Wobbes van der VEGT (zie VIb) en Trijntje Martens NOORDBEEK.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-05-1848 te Opsterland met Gerrit Hendriks VISSIA, Arbeider te Beetsterzwaag, geboren circa 1823 te Beetsterzwaag, zoon van Hendrik Martens VISSIA en Geertje Lammerts van der WAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abelius VISSIA, geboren op 28-02-1849 te Opsterland.
   2.  Hendrik Gerrits VISSIA, geboren op 30-11-1851 te Ooststellingwerf, overleden op 19-08-1853 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.

VIIi    Errit van der VEGT, Zonder beroep, wonende te Oldeboorn, geboren op 26-03-1831 te Beets, overleden op 21-01-1857 te Utingeradeel op 25-jarige leeftijd, zoon van Abelius Wobbes van der VEGT (zie VIb) en Engeltje Errits SIJTSEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1853 te Oldeboorn met Minke Jelles LANGHOUT, 19 jaar oud, geboren op 13-12-1833 te Oldeboorn, overleden op 17-04-1923 te Oldeboorn op 89-jarige leeftijd, dochter van Jelle Hendriks LANGHOUT en Fimke Hendriks WOUDSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle Errits van der VEGT, geboren op 04-02-1854 te Oldeboorn, overleden op 03-02-1857 te Utingeradeel op 2-jarige leeftijd.

VIIj    Sjoukjen Klazes HYLKEMA, Dienstmeid, geboren op 17-06-1832 te Beetsterzwaag, overleden op 07-12-1880 te Joure op 48-jarige leeftijd. Op huwlijksacte staat vermeld: Sjoukjen Klazes Hylkema, van beroep diestmeid, wonende te Heerenveen binnen de laatste 6 maanden te Akkrum, verblijf houdend te Joure, minderjarige natuurlijke doch erkende dochter van Tjitske Wiebes van der vegt
wonende te Heerenveen, die hierbij tegenwoordig - bij gebrek van den Vader van de bruid - verklaarde toestemming te geven.... Op de geboorteacte wordt als naam vermeld: Sjoukjen Klazes Hylkema van der Vegt. Dochter van Klaas Sjoukes HYLKEMA en Tjitske Wybes van der VEGT (zie VIf).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-12-1854 te Haskerland met Jaring Watzes van der VEEN, 23 jaar oud, Boerenknecht, geboren op 29-07-1831 te Joure, overleden op 10-08-1903 te Joure op 72-jarige leeftijd, 8 kinderen, zoon van Watze Jarings van der VEEN en Geeske Hendriks DRAAYER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinze van der VEEN, Militair KNIL, geboren op 10-06-1863 te Joure, overleden op 08-01-1912 te Joure op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31-10-1895 te Joure met Grietje Arends LOK, 40 jaar oud, geboren op 20-05-1855 te Tjalleberd, overleden op 06-05-1929 te Deventer op 73-jarige leeftijd, twee kinderen.

VIIk    Rinze IJsbrands WALSTRA, Landbouwer te Terwispel, geboren op 22-02-1845 te Haskerdijken, overleden op 16-05-1885 op 40-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand Greelts WALSTRA en Tjitske Wybes van der VEGT (zie VIf).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1871 te Utingeradeel met Pietje Douwes TALMAN, 23 jaar oud, geboren op 19-03-1848 te Oldeboorn, dochter van Douwe Johannes TALMAN en Yke Hotzes HOFSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  IJke Rinzes WALSTRA, geboren op 29-04-1876 te Terwispel.

VIIl    Antje Tjeerds van der VEGT, Dienstmeid te Oldeboorn, geboren op 23-07-1832 te Oldeboorn (gezindte: Herv.), overleden op 07-07-1923 te Utingeradeel op 90-jarige leeftijd, dochter van Tjeerd Wybes van der VEGT (zie VIg) en Trijntje Murks de ZEE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25-05-1862 te Utingeradeel met Geert Jans van de MEULEN, 26 jaar oud, Kuiper te Oldeboorn, geboren op 23-09-1835 te Oldeboorn (gezindte: Doopsgez.), overleden voor 1923, zoon van Jan Louwes van der MEULEN en Roeltje Jacobs DRIJFHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Geerts van der MEULEN, geboren op 19-10-1863 te Oldeboorn (gezindte: Herv.), overleden op 26-12-1904 te Utingeradeel op 41-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Jan Geerts van de MEULEN, geboren op 11-12-1866 te Oldeboorn (gezindte: Herv.), overleden op 25-03-1897 te Utingeradeel op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1892 te Utingeradeel met Lijsbeth BOERSTRA, geboren circa 1870 te Langezwaag, overleden na 1896, dochter van Hielke Hendriks BOERSTRA en Emmigje Tjeerds LINGSMA.

VIIm    Sjoukjen Tjeerds van der VEGT, Dienstmeid te Ureterp, geboren op 02-08-1834 te Oldeboorn (Utingeradeel), dochter van Tjeerd Wybes van der VEGT (zie VIg) en Trijntje Murks de ZEE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1859 te Smallingerland met Wieger Lieuwes PEL, 28 jaar oud, Arbeider te Boornbergum, geboren op 24-11-1830 te Boornbergum, zoon van Lieuwe Jacobus PEL en Leentje Jans KNOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lieuwe PEL, geboren op 25-03-1860 te Boornbergum.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1891 te Haskerland met Geertje SIKKEMA, geboren circa 1864 te Hoornsterzwaag, dochter van Jacob Bartjes SIKKEMA en Wybrigjen Sytzes BERGSMA.
   2.  Trijntje PEL, geboren op 11-09-1862 te Boornbergum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-10-1886 te Haskerland met Jan MAT, geboren circa 1865 te Oudehaske, zoon van Heye Jans MAT en Johanna Hendrica KUIPER.
   3.  Tjeerd PEL, geboren op 23-03-1865 te Boornbergum.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 15-05-1890 te Haskerland met Aaltje HOOGEVEEN, geboren circa 1867 te Leewarden, dochter van Jelle HOOGEVEEN en Froukje BOLMAN.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 10-05-1917 te Haskerland met Sietske IDSENGA, geboren circa 1876 te Knijpe, dochter van Wietze IDSENGA en Jantje Sjoerds de HAAN.
   4.  Leentje PEL, geboren op 22-02-1869 te Boornbergum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-01-1889 te Haskerland met Reindert BRON, geboren circa 1865 te Katlijk, zoon van Reinder BRON en Liepkje Hotzes van SINDEREN.
   5.  Jacob PEL, geboren op 14-12-1871 te Boornbergum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1899 te Opsterland met Meintje WELLES, geboren circa 1874 te Terwispel, dochter van Elle Siebrens WELLES en Trijntje Jacobs de BOER.
   6.  Antje PEL, geboren op 18-02-1876 te Boornbergum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1902 te Opsterland met Uiltje BIJLSMA, geboren circa 1877 te Rauwerderham, zoon van Jan Roels BIJLSMA en Rinske Romkes KRAMER.

VIIn    Wijbe Tjeerds van der VEGT, Boereknecht te Oldeboorn, boer, koemelker te Blesdijke, geboren op 20-08-1836 te Oldeboorn (gezindte: NH), overleden op 22-06-1874 te Blesdijke op 37-jarige leeftijd, zoon van Tjeerd Wybes van der VEGT (zie VIg) en Trijntje Murks de ZEE.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-05-1869 te Utingeradeel met Roelofje Jacobs WASLANDER, 34 jaar oud, Dienstmeid te Oldeboorn, later wonende te Blesdijke, geboren op 04-06-1834 te Rottum, overleden op 31-07-1922 te Mildam op 88-jarige leeftijd, dochter van Jacob Egberts WASLANDER en Willemke Hijlkes SCHAAFSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Wybes van der VEGT, geboren op 25-02-1870 te Oldeboorn (zie VIIIv).
   2.  Willemke van der VEGT, geboren op 29-10-1871 te Blesdijke (zie VIIIw).
   3.  Tjeerd Wybes van der VEGT, geboren op 19-09-1872 te Blesdijke, overleden op 27-03-1897 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.

VIIo    Rinske Tjeerds van der VEGT, Boeredienstmeid te Oldeboorn, geboren op 02-10-1838 te Oldeboorn (gezindte: NH), overleden op 15-12-1916 te Utingeradeel op 78-jarige leeftijd, dochter van Tjeerd Wybes van der VEGT (zie VIg) en Trijntje Murks de ZEE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1864 te Utingeradeel met Abe Oenes VLEESHOUWER, 25 jaar oud, Schipper te Oldeboorn, geboren op 11-11-1838 te Oldeboorn (gezindte: Doopsgez.), overleden op 11-05-1922 te Oldeboorn op 83-jarige leeftijd, zoon van Oene Baukes VLEESHOUWER en Fimke Abes de NES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oene Abes VLEESHOUWER, geboren op 20-05-1865 te Oldeboorn (gezindte: Doopsgez.).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1892 te Utingeradeel met Trijntje Gabes HOFSTRA, geboren circa 1865 te Nes, dochter van Gabe Jacobus HOFSTRA en Marijke Aukes SCHOUWSTRA.
   2.  Trijntje Abes VLEESHOUWER, geboren op 19-05-1867 te Oldeboorn (gezindte: NH).
   3.  Tjeerd Abes VLEESHOUWER, geboren op 06-06-1870 te Oldeboorn, overleden op 31-07-1870 te Smallingerland, 55 dagen oud.
   4.  Tjeerd Abes VLEESHOUWER, Schipper, geboren op 15-07-1871 te Oldeboorn, overleden op 15-10-1951 te Oldeboorn op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1895 te Utingeradeel met Wytske de HAAN, 24 jaar oud, geboren op 07-02-1871 te Friens, overleden op 31-12-1936 te Oldeboorn op 65-jarige leeftijd, dochter van Anne Feites de HAAN en Tettje Annes BERGSMA.
   5.  Trijntje Abes VLEESHOUWER, geboren op 02-06-1874 te Utingeradeel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1900 te Utingeradeel met Douwe Johannes TALMAN, geboren circa 1873 te Oldeboorn, zoon van Hotze Douwes TALMAN en Fettje Roelofs DANTUMA.
   6.  Klaas Abes VLEESHOUWER, geboren op 16-01-1877 te Oldeboorn, overleden op 13-06-1919 te Utingeradeel op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-06-1912 te Utingeradeel met Sytske BETHLEHEM, geboren circa 1881 te Terwispel, overleden na 1919, dochter van Hendrik Hayes BETHLEHEM en Joukje HELMUS.
   7.  Fimke Abes VLEESHOUWER, woonende te Longerhouw, geboren op 03-06-1879 te Oldeboorn, overleden op 01-11-1945 te Longerhouw op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1904 te Utingeradeel met Wopke Geerts SINNEMA, geboren circa 1878 te Garijp, overleden voor 1945, zoon van Geert Ydes SINNEMA en Grietje Wopkes BERGSMA.
   8.  Aukje of Antje VLEESCHHOUWER, geboren op 08-03-1883 te Smallingerland, overleden op 24-06-1883 te Opsterland, 108 dagen oud.
   9.  Antje VLEESHOUWER, geboren op 27-07-1884 te Oldeboorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1912 te Utingeradeel met Sytze ZWANENBURG, geboren circa 1878 te Oldeboorn, zoon van Jalke ZWANENBURG en Hiltje Harmsen HOFSTRA.

VIIp    Marcus (Murk) Tjeerds van der VEGT, Arbeider, herbergier te Boornbergum, geboren op 19-02-1845 te Oldeboorn (gezindte: NH), overleden op 15-06-1876 te Utingeradeel op 31-jarige leeftijd, zoon van Tjeerd Wybes van der VEGT (zie VIg) en Trijntje Murks de ZEE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-02-1874 te Utingeradeel met Fimke Wytses de GROOT, 29 jaar oud, Naaister te Oldeboorn, geboren op 25-10-1844 te Oldeboorn, dochter van Wijtze Abes de GROOT en Wijpkjen Gerlofs VOLLEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiebe Murks van der VEGT, geboren op 27-02-1875 te Boornbergum, overleden op 03-03-1875 te Boornbergum, 4 dagen oud.

VIIq    Djieuwke Tjeerds van der VEGT, geboren op 12-10-1847 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), dochter van Tjeerd Wybes van der VEGT (zie VIg) en Trijntje Murks de ZEE.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-11-1876 te Opsterland met Lykele Everts DAM, 24 jaar oud, Arbeider te Boornbergum, Beets en Terwispel, geboren op 13-02-1852 te Tjallebord (gezindte: NH). Vertrokken naar N. Amerika ca 1882, zoon van Evert Jans DAM en Jikke Klazes van TERWISGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jikke Lykeles DAM, geboren op 24-02-1878 te Beets (gezindte: NH).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-01-1901 te Opsterland met Geert de JONG, geboren circa 1877 te Beets, zoon van Marten de JONG en Aaltje HUISMAN.
   2.  Tjeerd Lykeles DAM, geboren op 07-03-1880 te Terwispel (gezindte: NH), overleden circa 1885.
   3.  Waapke Lykeles DAM, geboren 1883 te Elgin.
Gehuwd op 10-05-1906 te Opsterland met Oebele BOERSMA, geboren circa 1879 te Joure, zoon van Libbe Oubeles BOERSMA en Aaltje Jans van der WERF.
   4.  Aaltje Lykeles DAM, geboren 1885 te Amerika.
   5.  Antje DAM, geboren circa 1886 te Illinois.
Gehuwd op 09-05-1912 te Opsterland met Sytze de LEEUW, geboren circa 1884 te Terwispel, zoon van Theunis de LEEUW en Harmke de HAAN.
   6.  Femmigje Lykeles DAM, geboren op 19-03-1888 te Beets.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-06-1914 te Opsterland met Albert CROM, geboren circa 1886 te Gorredijk, zoon van Jentse CROM en Geertje POSTMA.
   7.  Marcus DAM, geboren circa 1894 te Illinois.
Gehuwd op 24-06-1920 te Opsterland met Grietje JANSMA, geboren circa 1895 te Terwispel, dochter van Jan JANSMA en Tjipkje van der VLIET.

VIIr    Wiebe Jitzes van der VEGT, Arbeider te Oldeboorn, boereknecht te Haskerdijken, geboren op 11-12-1841 te Beetsterzwaag, overleden op 10-12-1910 te Utingeradeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Jitse of Jetze Wybes van der VEGT (zie VIh) en Gepke Pieters de VRIES.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-05-1873 te Utingeradeel met Jeltje Aalderts MULDER, 29 jaar oud, geboren op 03-09-1843 te Akkrum, overleden voor 1910, dochter van Aaldert Cornelis MULDER en Saakje Haitzes LOOTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gepke van der VEGT, Naaister te Akkrum, geboren op 25-09-1876 te Akkrum, overleden op 25-09-1942 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18-01-1912 te Utingeradeel met Hendrik Bonzes ZIGTEMA, 46 jaar oud, Visscher te Akkrum, geboren op 11-10-1865 te Eernewoude, overleden op 07-12-1955 op 90-jarige leeftijd, zoon van Bonze Hendriks ZIGTEMA en Trijntje HOEKSTRA.

VIIs    Sjoukje Jitzes van der VEGT, Dienstmeid te Opsterland en Leeuwarden, geboren op 22-11-1862 te Kortehemmen (gezindte: NH), overleden op 02-10-1942 te Haarlem op 79-jarige leeftijd. Vertrekt op 20-12-1886 van Opsterland naar Leeuwarden
Gaat op 27-6-1892 van Opsterland naar Meerenberg (gesticht), dochter van Jitse of Jetze Wybes van der VEGT (zie VIh) en Baukjen Klazes de VRIES.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-04-1896 te Harderwijk met Johannes van den HEUVEL, geboren circa 1849 te Amersfoort, overleden op 03-05-1922 te Haarlem. Bij het huwelijk wordt een kind gewettigd. Zoon van Willem van den HEUVEL en Maria RUITENBEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes van den HEUVEL, Kelner te Haarlem, geboren circa 1894 te Haarlem.
Gehuwd op 14-05-1930 te Haarlem, gescheiden na 6 jaar op 30-07-1936 van Franziska Margaretha BURGARD, geboren circa 1908 te Duisburg, dochter van Johan BURGARD en Franziska SEIFER.
   2.  Baukje van den HEUVEL, geboren op 31-03-1897 te Opsterland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-01-1922 te Haarlem met Hendrik Anton van den DOMHOF, Bankwerker, geboren circa 1892 te Rotterdam, zoon van Johannes Jacobus van den DOMHOF en Christina Hendrika LIEBER.

VIIt    Gerben van der VEGT, Comm. rijksbelasting, geboren op 28-08-1834 te Heerenveen, rond 1860 woont Gerben in Abcoude-Baambrugge, zoon van Hendrik Sytses van der VEGT (zie VIi) en Sjoerdje Gerbens BROUWER.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-03-1870 te Zaandijk met Janna de BOER, geboren circa 1850 te Hoorn, dochter van Willem de BOER en Janna POLMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willem van der VEGT, geboren op 16-02-1871 te Zijpe (zie VIIIx).
   2.  Janna van der VEGT, geboren circa 1872 te Zijpe, overleden op 06-08-1873 te Texel.

VIIu    Hiltje van der VEGT, geboren op 09-12-1835 te Heerenveen, overleden op 17-10-1909 te Zevenhuizen op 73-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Sytses van der VEGT (zie VIi) en Sjoerdje Gerbens BROUWER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-07-1864 te Schoterland met Hendrik Jacobs van LOO, Kleermaker te Heerenveen, geboren circa 1832 te Heerenveen, overleden voor 1909, zoon van Jacob Hendriks van LOO en Jantje Ruurds ADEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob van LOO, geboren op 01-05-1865 te Schoterland.
   2.  Sjoedtje van LOO, geboren op 26-04-1866 te Schoterland.
   3.  Jacob van LOO, geboren op 05-02-1868 te Schoterland.
   4.  Janneke van LOO, geboren op 04-03-1870 te Schoterland.
   5.  Hendrik van LOO, geboren op 29-10-1871 te Schoterland.
   6.  Jan van LOO, geboren op 21-03-1874 te Schoterland, overleden op 31-01-1941 te Utrecht op 66-jarige leeftijd.

VIIv    Sietze Hendriks van der VEGT, Smid te Den Haag en Delft, geboren op 16-07-1840 te Oosterwolde, overleden op 10-01-1907 te Delft op 66-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Sytses van der VEGT (zie VIi) en Sjoerdje Gerbens BROUWER.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 05-05-1869 te Den Haag met Christina MANSVELD, Dienstbode te Den Haag, geboren circa 1835 te Den Haag, overleden op 04-06-1884 te Delft, dochter van Roeland MANSVELD en Alida van HEEMERD.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 18-02-1885 te Delft met Anna HOGENDIJK, geboren circa 1840 te Delft, overleden op 30-09-1902 te Delft, dochter van Arij HOGENDIJK en Margaretha van DIJK.
Gehuwd (3) op 63-jarige leeftijd op 28-08-1903 te Delft met Anna Catharina ENGELEN, geboren circa 1857 te Rotterdam, overleden na 1907, dochter van Gerrit ENGELEN en Johanna Maria SEPMEIJER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacquelina Alida Christina van der VEGT, Kookster te Den Haag, geboren op 22-02-1870 te Den Haag, overleden op 16-10-1958 te Den Haag op 88-jarige leeftijd.
   2.  Hendrika Sjoerdje van der VEGT, geboren op 18-07-1871 te Hof van Delft, overleden op 12-09-1875 te Delft op 4-jarige leeftijd.
   3.  Bondina Adriana van der VEGT, geboren op 12-08-1873 te Delft, overleden op 14-09-1874 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   4.  Louisa Adriana Bondina van der VEGT, geboren op 13-07-1875 te Delft, overleden op 06-01-1877 te Delft op 1-jarige leeftijd.
   5.  Alida Roelandina van der VEGT, Verpleegster te Rotterdam, geboren op 14-03-1878 te Delft, overleden op 11-05-1953 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  Sietze Hendrik Christiaan van der VEGT, geboren op 13-07-1880 te Delft, overleden op 25-03-1881 te Delft, 255 dagen oud.

VIIw    Joukje Jans van der VEGT, geboren op 06-12-1850 te Gorredijk, overleden op 26-03-1916 te Oosterbeek op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan Sytzes van der VEGT (zie VIj) en Akke Botes SPANDAW.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-07-1877 te Opsterland met Geert Boele WIELING, 27 jaar oud, Schoolmeester te Langezwaag, hoofdonderw. te Kortezw. Geboren op 10-05-1850 te Kimswerd (gezindte: NH), overleden op 23-02-1930 te Oosterbeek op 79-jarige leeftijd, zoon van Sjoerd Kornelis WIELING en Aaltje Christoffels WAGENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Sietse WIELING, geboren op 14-03-1878 te Gorredijk (gezindte: NH).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-09-1913 te Hillegersberg met Ootwina Maria Bernardina HOFMAN, geboren circa 1877 te Haarlem, dochter van Egbert HOFMAN en Magdalena Maria ESKENS.
   2.  Alida Jacoba WIELING, geboren op 17-09-1879 te Gorredijk (gezindte: NH).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1905 te Schoterland met Johannes Martinus van LEENHOFF, geboren circa 1865 te Rotterdam, zoon van Johannes van LEENHOFF en Alida SPUYBROEK.
   3.  Akke Catharina WIELING, geboren op 19-06-1881 te Gorredijk (gezindte: NH), overleden op 10-07-1941 te Utrecht op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-10-1913 te Hillegersberg met Tjeerd van der WEIDE, wonende te Si-Pare-Pare, geboren circa 1886 te Kimswerd, overleden na 1941, zoon van Otte van der WEIDE en Janna WIELING.
   4.  Sjoerd Kornelis WIELING, geboren op 10-04-1883 te Gorredijk (gezindte: NH).
   5.  Joukje Janna WIELING, geboren op 18-06-1885 te Kortezwaag (gezindte: NH), overleden op 25-04-1935 te Renkum op 49-jarige leeftijd.
   6.  Jacoba Hiltje WIELING, geboren op 18-06-1885 te Kortezwaag (gezindte: NH).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-03-1907 te Schoterland met Johannes van LEENHOFF, geboren circa 1886 te Rotterdam. Huwelijk bij volmacht, bruidegom woont in Pretoris, Zuid-Afrika, zoon van Johannes van LEENHOFF en Alida SPUYBROEK.
   7.  Geert Boele WIELING, geboren op 01-05-1888 te Kortezwaag (gezindte: NH).

VIIx    Bote Spandaw van der VEGT, Kantoorbediende, grossier, houthandelaar te Franeker, geboren op 12-01-1853 te Gorredijk, overleden op 03-02-1921 te Franeker op 68-jarige leeftijd, 1 zoon en 3(?) dochters, zoon van Jan Sytzes van der VEGT (zie VIj) en Akke Botes SPANDAW.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 07-06-1877 te Franeker met Trijntje Rombertus DEKKER, 22 jaar oud, geboren op 13-03-1855 te Franeker, overleden op 15-04-1883 te Franeker op 28-jarige leeftijd, dochter van Rombertus Gijsbertus DEKKER en Aaltje Abrahams TALSMA.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 26-09-1884 te Gaasterland met Hantje van der GOOT, 27 jaar oud, geboren op 30-01-1857 te Balk, overleden voor 1918, dochter van Jacobus Hendriks van der GOOT en Korneliske Sijbrands de VRIES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rombertus van der VEGT, geboren op 01-11-1879 te Franeker, overleden op 10-11-1879 te Franeker, 9 dagen oud.
   2.  Akke van der VEGT, geboren op 01-11-1879 te Franeker, overleden op 22-11-1879 te Franeker, 21 dagen oud.
   3.  Rombertus Bote van der VEGT, geboren op 22-09-1880 te Franeker (zie VIIIy).
   4.  Akke van der VEGT, geboren op 20-05-1882 te Franeker (zie VIIIz).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Korneliske van der VEGT, Verpleegster te Den Haag, Apeldoorn, Hilversum en Laren, geboren op 13-06-1885 te Franeker (gezindte: D.G.), overleden op 30-06-1975 te Laren op 90-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  Hitje van der VEGT, geboren op 12-07-1888 te Franeker, overleden op 16-03-1975 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-10-1918 te Franeker met Johannes Marinus Diederik BRINK, 44 jaar oud, Ass. accountant te Sloten (Fr) , wonende te Amsterdam, geboren op 09-04-1874 te Lonneker, overleden op 12-02-1951 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, zoon van Willem BRINK en Willemina SCHOUWINK.

VIIy    Sytse Jans van der VEGT, Klerk, boekhouder en winkelier te Gorredijk,, geboren op 11-09-1855 te Gorredijk, overleden op 04-12-1923 te Gorredijk op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Sytzes van der VEGT (zie VIj) en Akke Botes SPANDAW.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-10-1880 te Opsterland met Ibeltje Jacobs HELLINGHUIZEN, 22 jaar oud, geboren op 03-03-1858 te Gorredijk, overleden op 19-03-1929 te Gorredijk op 71-jarige leeftijd, dochter van Jacob Ibeles HELLINGHUIZEN en Sjoukje Jans HARKES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Sietses van der VEGT, geboren op 12-07-1881 te Gorredijk, overleden op 16-07-1881 te Opsterland, 4 dagen oud.
   2.  Jan Sytze van der VEGT, geboren op 24-11-1882 te Gorredijk (zie VIIIaa).
   3.  Akke Catharina van der VEGT, wonende te Opsterland, geboren op 13-12-1884 te Gorredijk, overleden op 26-06-1960 te Smallingerland op 75-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Sjoukje van der VEGT, geboren op 13-12-1884 te Gorredijk, overleden op 21-03-1960 te Smallingerland op 75-jarige leeftijd, ongehuwd
De tweeling Akke en Sjoukje zijn in hetzelfde graf in Gorrerdijk begraven.

VIIz    Wytske Wobbes van der VEGT, Dienstmeid te Friens, geboren op 06-04-1856 te Beets, overleden op 10-12-1918 te Opsterland op 62-jarige leeftijd, dochter van Wobbe Melles van der VEGT (zie VIl) en Trijntje Wytzes EPPINGA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1881 te Idaarderadeel met Hendrik Wytzes JELLEMA, 26 jaar oud, Boereknecht te Friens, geboren op 08-09-1854 te Dragten, overleden op 06-04-1928 te Groningen op 73-jarige leeftijd, zoon van Wietze Pieters JELLEMA en Sietske Hendriks de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtze Hendriks JELLEMA, geboren op 17-10-1882 te Lippenhuizen, overleden op 25-10-1952 te Sittard op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-08-1919 te Opsterland met Bontje van der BIJ, geboren circa 1889 te Jubbega Schurega, dochter van Auke van der BIJ en Froukje BLAUW.
   2.  Wobbe Hendriks JELLEMA, Koopman, geboren op 05-01-1887 te Lippenhuizen, overleden op 20-09-1926 te Oosterboer op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-03-1911 te Opsterland met Beertje van den BERG, geboren circa 1890 te Ruinerwold, overleden na 1926, dochter van Roelof van den BERG en Trientien NES.
   3.  Sietze JELLEMA, geboren op 04-06-1892 te Opsterland.

VIIaa    Melle Wobbes van der VEGT, Arbeider, turfhandelaar te Lippenhuizen, geboren op 09-02-1865 te Lippenhuizen (gezindte: geen), overleden op 27-05-1948 te Lippenhuizen op 83-jarige leeftijd, begraven te Lippenhuizen, zoon van Wobbe Melles van der VEGT (zie VIl) en Trijntje Wytzes EPPINGA.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 31-08-1905 te Opsterland met Geertje WURING, 39 jaar oud, Arbeidster te Oudehaske, geboren op 06-08-1866 te Nijehaske (gezindte: NH), overleden op 07-08-1955 te Gorredijk op 89-jarige leeftijd, dochter van Hendrik WURING en Aaltje AKKERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Melles van der VEGT, geboren op 26-09-1906 te Lippenhuizen (zie VIIIab).
   2.  Wobbe Melles van der VEGT, geboren op 08-02-1908 te Lippenhuizen (zie VIIIac).

VIIIa    Jan Wobbes van der VEGT, Zaakgelastigde te Beetsterzwaag, geboren op 01-02-1852 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 29-09-1896 te Beetsterzwaag op 44-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 02-06-1881 te Opsterland met Titia OSINGA, 26 jaar oud, geboren op 07-11-1854 te Berlikum, overleden op 07-03-1885 te Beetsterzwaag op 30-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Willem OSINGA en Aaltje GROENHOUT.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 21-10-1887 te Opsterland met Wikje Baukes DIJKSTRA, 24 jaar oud, wonende te Beetsterzwaag, geboren op 22-10-1862 te Beets (gezindte: NH), overleden op 11-10-1922 te Beetsterzwaag op 59-jarige leeftijd, dochter van Atze Boukes DIJKSTRA en Iemkjen Baukes WESTERTERP.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theodorus Willem van der VEGT, geboren op 23-06-1882 te Beetsterzwaag (zie IXa).
   2.  Wobbe Jans van der VEGT, geboren op 01-07-1883 te Beetsterzwaag (zie IXb).
   3.  Sytze Dirk van der VEGT, geboren op 31-01-1885 te Beetsterzwaag, overleden op 25-04-1885 te Opsterland, 84 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Wijtske van der VEGT, geboren op 16-08-1888 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 13-04-1979 te Franeker op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-02-1914 te Opsterland met Jan EPPINGA, Teekenaar bij de Gemeentewerken te Leeuwarden, geboren op 18-05-1884 te Lippenhuizen, zoon van Gosse Lubberts EPPINGA en Antje van EIK.
   5.  Iemkjen Jans van der VEGT, geboren op 15-01-1890 te Beetsterzwaag, overleden op 26-02-1890 te Opsterland, 42 dagen oud.
   6.  Iemkjen Jans van der VEGT, Verpleegster te Tzum en Franeker, geboren op 24-02-1892 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 17-09-1982 te Franeker op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-09-1931 te Franekeradeel met Tjeerd Dirks KIKSTRA, 51 jaar oud, Veehouder, lenbouwer, en gardernier te Midlum en Achlum, geboren op 03-04-1880 te Menaldum, overleden op 29-11-1964 te Franeker op 84-jarige leeftijd, zoon van Dirk Tjeerds KIKSTRA en Willemke Pieters ZWART.

VIIIb    Sytse Wobbes van der VEGT, Smid te Minnertsga, geboren op 01-10-1853 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 28-12-1943 te Opsterland op 90-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-02-1882 te Het Bild met Akke WESTRA, 24 jaar oud, geboren op 06-09-1857 te Sint Annaparochie, overleden op 07-02-1912 op 54-jarige leeftijd, dochter van Marten WESTRA en Willemke VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemke van der VEGT, Huishoudster te Huizum, geboren op 13-04-1883 te Minnertsga, overleden op 13-12-1964 te Sneek op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1909 te Leeuwarderadeel, gescheiden na 4 jaar op 19-06-1913 van Gerard Tjalling TERPSTRA, Terpbaas te Huizum, geboren op 27-05-1882 te Tzummarum, overleden op 01-08-1936 te Veenwouden op 54-jarige leeftijd. Geen kinderen, zoon van Klaas Gerlofs TERPSTRA en Petronella PLANTINGA.
   2.  Wobbe van der VEGT, geboren op 03-02-1894 te Minnertsga. Verhuist in 1913 naar Dlphie, Indiana, USA.

VIIIc    Antje Wobbes (Anna) van der VEGT, geboren op 21-10-1855 te Beetsterzwaag, overleden op 29-01-1934 te Opsterland op 78-jarige leeftijd, dochter van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-08-1875 te Opsterland met Jelmer Cornelis de JONG, 24 jaar oud, Hulponderwijzer te Beetsterzwaag, geboren op 06-05-1851 te Huizum, overleden op 24-06-1929 te Haarlem op 78-jarige leeftijd, zoon van Kornelis Sijbes de JONG en Wintje Jelmers MIEDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis de JONG, geboren op 01-12-1875 te Joure, overleden op 25-08-1959 te Zwolle op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-05-1905 te Dalen met Aaltje BOETTING, geboren circa 1879 te Dalen, dochter van Harm BOETTING en Zwaantje van DERHEIDE.
   2.  Wietske J. de JONG, geboren op 22-08-1877 te Haskerland, overleden op 14-09-1961 te Haarlem op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-10-1907 te Haarlem met Jan VERHEUL, Broodbakker, geboren circa 1870 te Alkemade, zoon van Dirkje VERHEUL.
   3.  Wobbe de JONG, geboren op 14-02-1879 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 02-06-1880 te Hemelum op 1-jarige leeftijd.
   4.  Wintje de JONG, geboren op 30-03-1880 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 05-07-1970 op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-12-1903 te Ooststellingwerf met Thomas van der SCHAAF, geboren circa 1878 te Terhorne, zoon van Sjoerd van der SCHAAF en Antje Thomas BOETJE.
   5.  Baukje de JONG, geboren op 20-02-1882 te Hemelumer Oldeferd (zie IXc).
   6.  Sjieuwke de JONG, geboren op 17-03-1884 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 03-01-1910 te Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd. Overleden aan TBC.
   7.  Marie Maaike J. de JONG, geboren op 26-01-1886 te Appelscha, overleden op 22-06-1975 op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1910 te Opsterland met Symen LINGSMA, 29 jaar oud, geboren op 18-01-1881 te Lippenhuizen, zoon van Tjeerd Kornelis LINGSMA en Sijmkjen Sijtses van der VEGT (zie VIIg).
   8.  Wobbe J. de JONG, geboren op 03-06-1888 te Appelscha, overleden op 23-03-1958 te Siegerswoude op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1914 te Opsterland met Siegertje TERPSTRA, geboren circa 1885 te Siegerswoude, dochter van Johannes TERPSTRA en Aaltje Siegers BUURSMA.
   9.  Jan J. de JONG, geboren op 11-11-1890 te Appelscha, overleden op 03-04-1968 te Beetsterzwaag op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-07-1920 te Opsterland met Antje de JONG, geboren circa 1889 te Gorredijk, dochter van Willem Hanzes de JONG en Geiske Sytzes de GROOT.
   10.  Sijbe de JONG, geboren op 10-04-1894 te Appelscha, overleden op 30-05-1975 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1924 te Hoogeveen met Jacobje de BOER, geboren circa 1893 te Utingeradeel, dochter van Wijtze Adams de BOER en Trijntje Thomas GORTER.
   11.  Casper Sytse de JONG, geboren op 23-12-1896 te Appelscha, overleden te Den Haag.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-02-1923 met Berendina DEBORA.
   12.  Doetje de JONG, geboren op 21-02-1901 te Appelscha, overleden op 09-10-1909 te Ooststellingwerf op 8-jarige leeftijd. Overleden aan TBC.

VIIId    Baukje Wobbes van der VEGT, geboren op 23-07-1857 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 23-08-1944 te Opsterland op 87-jarige leeftijd, dochter van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-11-1885 te Opsterland met Klaas Johannes KUIPERS, 30 jaar oud, Slager te Beetsterzwaag, Smallingerland en Dantumadeel, geboren op 23-07-1855 te Dragten, overleden op 14-03-1903 te Drachten op 47-jarige leeftijd, zoon van Johannes Rienks KUIPERS en Antje Klazes HIJLKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes KUIPERS, geboren op 27-01-1886 te Achtkarspelen, overleden op 26-04-1909 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd.
   2.  Wobbe KUIPERS, geboren op 19-12-1887 te Achtkarspelen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1912 te Dantumadeel met Sipkje KEUNING, geboren circa 1887 te Dantumawoude, dochter van Jacob Engels KEUNING en Jelske Pieters MINNEMA.
   3.  Rienk KUIPERS, geboren op 23-10-1888 te Achtkarspelen.
   4.  Rienk KUIPERS, geboren op 30-07-1890 te Achtkarspelen.
   5.  Rienk KUIPERS, geboren op 13-08-1891 te Buitenpost.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-03-1922 te Dantumadeel met Houkje DIJKSTRA, geboren circa 1894 te Dantumawoude, dochter van Sierd DIJKSTRA en Neeltje Sytzes HELLINGA.
   6.  Jan KUIPERS, geboren op 14-07-1894 te Achtkarspelen.
   7.  Wietske KUIPERS, geboren op 19-02-1897 te Achtkarspelen.
   8.  Anna KUIPERS, geboren op 30-05-1900 te Achtkarspelen.

VIIIe    Sijbe Wobbes van der VEGT, Timmerknecht, opzichter te Rotterdam, Monnikendam, geboren op 01-06-1859 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 01-09-1902 te Opsterland op 43-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1887 te Schoterland met Trijntje HAANSTRA, 26 jaar oud, geboren op 17-09-1860 te Benedenknijpe, overleden op 06-03-1933 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, dochter van Uilke Joukes HAANSTRA en Berber Sakes van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berber van der VEGT, geboren op 13-02-1888 te Kattendijke, overleden op 31-12-1965 te Zeist op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1912 te Utrecht met Lorense Anton PETTEN, 26 jaar oud, wonende te De Bilt, geboren op 10-03-1886 te Zwolle. Her huwelijk tussen Lorense Anton en Berber wordt voltrokken bij volmacht. Zoon van Anton Pieter PETTEN en Dieuwke van der MEER.
   2.  Wijtske van der VEGT, geboren op 21-01-1891 te Kattendijke, overleden op 27-12-1937 te Amsterdam op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-02-1916 te Utrecht met Roelof Johannes ten HOVE, geboren circa 1890 te Olst, overleden op 06-04-1922 te Raalte, zoon van Hendrik Willem ten HOVE en Johanna Gerhardina de LANGE.
Gehuwd (2) met Hendrik Jacobus BUSE, geboren circa 1862 te Hardinxveld, overleden op 01-05-1944 te Hattem, zoon van Jacobus Alexander BUSE en Fenna Maria van der LAAG.
   3.  Walter Ulrich van der VEGT, Kantoorbode Te Amsterdam , Administrateur Te Utrecht, geboren op 13-07-1902 te Kattendijke, overleden op 26-08-1961 te Utrecht op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-02-1934 te Wijk bij Duurstede met Jeannette Cecilia BOOMZAAIJER, 32 jaar oud, geboren op 09-08-1901 te Veenendaal, dochter van Cornelis BOOMZAAIJER en Hendrika de RUIJTER.

VIIIf    Kornelis Wobbes van der VEGT, Bakker te Beetsterzwaag, geboren op 09-06-1865 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 30-12-1956 te Opsterland op 91-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14-04-1892 te Utingeradeel met Grietje Pieters POPPES, 25 jaar oud, geboren op 21-11-1866 te Oldeboorn, overleden op 19-04-1892 te Opsterland op 25-jarige leeftijd, dochter van Pieter Harmens POPPES en Fokje Klazes de JONG.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 15-06-1893 te Opsterland met Trijntje Hommes de JONG, 34 jaar oud, geboren op 10-08-1858 te Kortezwaag (gezindte: NH), overleden op 03-03-1939 te Opsterland op 80-jarige leeftijd, begraven op 07-03-1939, dochter van Homme Wiegers de JONG en Janke Hendriks BOLTJE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Wobbe Kornelis van der VEGT, geboren op 18-05-1894 te Beetsterzwaag (zie IXd).
   2.  Janke van der VEGT, geboren op 29-08-1895 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 05-06-1969 te Smallingerland op 73-jarige leeftijd, ongetrouwd.
   3.  Anna of Antje Kornelis van der VEGT, geboren op 07-07-1898 te Beetsterzwaag (zie IXe).
   4.  Wietske Kornelis van der VEGT, Muziekleerares te Beetsterzwaag, geboren op 19-02-1905 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 18-12-1970 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd te Opsterland met Jelke FRISO, Schoolmeester te Beetsterzwaag, geboren op 14-02-1901 te Smallingerland.

VIIIg    Rinse Wobbes van der VEGT, Verwer, veehouder te Beetsterzwaag, geboren op 18-11-1867 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 19-03-1949 te Opsterland op 81-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-04-1895 te Opsterland met Afke Hotzes HOFSTRA, 24 jaar oud, geboren op 18-01-1871 te Terband (gezindte: D.G.), overleden op 27-10-1950 te Beetsterzwaag op 79-jarige leeftijd, dochter van Hotze Tettes HOFSTRA en Atje Hendriks HARMSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotze Tette van der VEGT, geboren op 12-09-1896 te Beetsterzwaag (zie IXf).
   2.  Ir. Wobbe Rinses van der VEGT, Hoofdambtenaar kadaster NI, Dir. grondzaken te Medan, geboren op 29-11-1901 te Beetsterzwaag (gezindte: D.G.), overleden op 31-05-1975 te Groningen op 73-jarige leeftijd. Met auto verongelukt te Smilde.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-01-1935 te Den Haag met Hendrika Maria (Henny) MULLER, 31 jaar oud, geboren op 09-11-1903 te Amersfoort, geen kinderen. dec 1934, dochter van Aalbert MULLER en Lammertje van den BRINK.

VIIIh    Lippe (Wobbes) van der VEGT, Ambtenaar ter secretarie te Alkmaar, geboren op 06-12-1869 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 02-04-1961 te Apeldoorn op 91-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-05-1897 te Alkmaar met Hendrikje TWISK, 23 jaar oud, geboren op 17-11-1873 te Alkmaar, overleden op 02-04-1958 te Apeldoorn op 84-jarige leeftijd, begraven op 05-04-1958 te Dieren, dochter van Jan TWISK en Maarje van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Wietske van der VEGT, geboren op 30-06-1898 te Alkmaar (zie IXg).
   2.  Willem Leopold van der VEGT, geboren op 22-04-1901 te Alkmaar (zie IXh).

VIIIi    Douwe Wobbes van der VEGT, Slager te Balk en Heerenveen, geboren op 18-01-1874 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 30-08-1931 te Schoterland op 57-jarige leeftijd, zoon van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-11-1898 te Opsterland met Wiebrigje Hotzes HOFSTRA, 24 jaar oud, geboren op 10-12-1873 te Terband, overleden op 27-07-1961 te Heerenveen op 87-jarige leeftijd, dochter van Hotze Tettes HOFSTRA en Atje Hendriks HARMSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotze Wobbe van der VEGT, geboren op 17-08-1900 te Heerenveen (zie IXi).

VIIIj    Sijmkjen Wobbes van der VEGT, geboren op 03-06-1876 te Beetsterzwaag (gezindte: NH), overleden op 02-12-1936 te Apeldoorn op 60-jarige leeftijd, dochter van Wobbe Sytses van der VEGT (zie VIIa) en Wytske Jans BOSMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-10-1896 te Opsterland met Steven Jan AKKERMAN, 22 jaar oud, Secretarie-ambtenaar te Leek, vader van een weeshuis, geboren op 24-09-1874 te Leek, overleden op 22-01-1947 op 72-jarige leeftijd, zoon van Willem AKKERMAN en Anna Aurelina SCHUURMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wobbe AKKERMAN, Kantoorbediende, geboren circa 1897 te Hilversum.
Gehuwd op 25-07-1929 te Amsterdam met Jacoba Maria REMM, geboren circa 1886 te Haarlem, dochter van Jacobus Alexander REMM en Maria BOER.

VIIIk    Albert Sijbes van der VEGT, Grofsmid te Suameer, veehouder te Suameer, geboren op 03-11-1853 te Suameer (gezindte: NH), overleden op 02-03-1918 te Tietjerksteradeel op 64-jarige leeftijd, zoon van Sijbe Sijtses van der VEGT (zie VIIb) en Aukje Aans BLOEMHOF.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1883 te Tietjerksteradeel met Trijntje Melles de BOER, 31 jaar oud, geboren op 29-07-1851 te Suameer (gezindte: NH), overleden op 05-11-1915 te Suameer op 64-jarige leeftijd, dochter van Melle Wierds de BOER en Sijtske Roodes HAARSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybe Alberts van der VEGT, geboren op 18-02-1884 te Suameer (zie IXj).
   2.  Melle Alberts van der VEGT, geboren op 18-04-1886 te Suameer (zie IXk).
   3.  Aukje Alberts van der VEGT, geboren op 29-06-1888 te Suameer (zie IXl).
   4.  Roorde Alberts van der VEGT, Bakkersknecht, bakker te Kortehemmen (Smallingerl), geboren op 01-04-1891 te Suameer (gezindte: NH), overleden op 10-08-1969 te Tietjerksteradeel op 78-jarige leeftijd.
   5.  Aarn Alberts van der VEGT, geboren op 16-12-1893 te Suameer (zie IXm).

VIIIl    Maaike Sybes van der VEGT, geboren op 03-05-1866 te Suameer (gezindte: NH), overleden op 07-07-1919 te Suameer op 53-jarige leeftijd, dochter van Sijbe Sijtses van der VEGT (zie VIIb) en Aukje Aans BLOEMHOF.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 29-04-1899 te Tietjerkstradeel met Jelke Bonnes ALGRA, 31 jaar oud, Veehouder, landbouwer te Suameer, geboren op 12-07-1867 te Suameer, overleden op 25-05-1933 op 65-jarige leeftijd, zoon van Bonne Sjoerds ALGRA en Sietske Jans DOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levenloos geboren dochter ALGRA, overleden op 08-10-1908 te Tietjerksteradeel.

VIIIm    Gerritje Douwes van der VEGT, Dienstmeid te Beers, broodventster te Hennaarderadeel, geboren op 01-11-1870 te Britswerd (gezindte: NH), overleden op 09-01-1952 te Hoorn op 81-jarige leeftijd, dochter van Douwe Sytses van der VEGT (zie VIIc) en Jeltje Wytses BROUWER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1899 te Baarderadeel met Tjibbele Wijtses BROUWER, 28 jaar oud, Boerenknecht te Beers, geboren op 17-03-1871 te Jorwerd, overleden op 15-11-1922 te Hennaarderadeel op 51-jarige leeftijd, zoon van Wijtse Wijtses BROUWER en Trijntje BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wijtze BROUWER, geboren op 25-07-1899 te Baarderadeel, overleden op 10-11-1948 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd.
   2.  Jeltje BROUWER, geboren op 07-11-1900 te Baarderadeel.
   3.  Trijntje BROUWER, geboren op 11-10-1905 te Wymbritseradeel.

VIIIn    Sytse Douwes van der VEGT, Fabrieksarbeider te Britswerd, Bozum en Wieuwerd, geboren op 14-09-1874 te Britswerd (gezindte: NH), overleden op 10-07-1928 te Wieuwerd op 53-jarige leeftijd, zoon van Douwe Sytses van der VEGT (zie VIIc) en Jeltje Wytses BROUWER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1903 te Baarderadeel met Hiske Gerbens SJOERDSMA, 22 jaar oud, Dienstmeid te Oosterwierum, geboren op 23-10-1880 te Brantgum, overleden op 19-06-1964 te Bolsward op 83-jarige leeftijd, dochter van Gerben Sjoerds SJOERDSMA en Folkertje Jackeles van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Folkertje van der VEGT, geboren op 24-05-1904 te Bozum (zie IXn).
   2.  Jeltje van der VEGT, geboren op 12-08-1906 te Wieuwerd (zie IXo).
   3.  ing. Douwe van der VEGT, Machinist op grote vaart, wonende te Gaasterland, geboren op 08-07-1908 te Wieuwerd, overleden op 17-12-1996 te Balk Gaasterland op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 25-11-1938 te Den Haag met Maria (Lien)Lina (Lien) BERGMAN, 29 jaar oud, geboren op 19-02-1909 te Den Haag, overleden op 25-06-1981 te Gaasterland op 72-jarige leeftijd, begraven op 29-06-1981 te Leeuwarden, dochter van Cornelis Anton BERGMAN en Helena Cornelia van BAKEMAN.
Gehuwd (2) met Edna CULLEN, wonende te Nieuw Zeeland.
   4.  Sjoerd van der VEGT, geboren op 10-07-1910 te Wieuwerd (zie IXp).
   5.  Wietse van der VEGT, Veehouder, (taxi-) chaffeur, handelaar in landbouwmachines, geboren op 15-02-1912 te Wieuwerd, overleden op 05-12-1993 te St. Annaparochie op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 21-03-1956 te Het Bildt met Jannigje SMIDT, 46 jaar oud, geboren op 02-06-1909 te Het Bildt, overleden op 14-11-1991 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, begraven op 18-11-1991 te Goutum.

VIIIo    Wytze Douwes van der VEGT, Lederhandelaar,schoenmaker te Leeuwarden, geboren op 11-02-1882 te Britswerd (gezindte: geen), overleden op 19-09-1959 te Leeuwarden op 77-jarige leeftijd, begraven op 22-09-1959 te Velsen. Wytze en Antje vertrekken met hun gezin in mei 1922 van Leeuwarden naar Groningen. Zoon van Douwe Sytses van der VEGT (zie VIIc) en Jeltje Wytses BROUWER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-09-1910 te Leeuwarderadeel met Antje TAMMINGA, 26 jaar oud, Naaister te Huizum, geboren op 17-09-1883 te Huizum (gezindte: NH), overleden op 19-04-1955 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, dochter van Douwe TAMMINGA en Rinske de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinske van der VEGT, geboren op 19-06-1911 te Leeuwarden (gezindte: geen), overleden op 19-11-1999 te Zandvoort op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-09-1947 te Amsterdam met Aart KONINGSTEIN, 31 jaar oud, wonende te Amsterdam en Zandvoort, geboren op 08-03-1916 te Vesen, overleden op 28-04-1995 te Zandvoort op 79-jarige leeftijd.
   2.  Douwe van der VEGT, wonende te Leeuwarden en Amstelveen, geboren op 21-03-1914 te Leeuwarden (gezindte: geen), overleden op 13-10-1998 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
   3.  J. van der VEGT.

VIIIp    Okke Abelius van der VEGT, Arbeider te Weidum, veehouder te Mantgum, geboren op 29-03-1869 te Schillaard, overleden op 29-12-1946 te Jelsum op 77-jarige leeftijd, zoon van Abelius Sytses van der VEGT (zie VIId) en Hinke Okkes WALINGA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Leeuwarderadeel met Jantje Jacobs HUBERTS, 26 jaar oud, Dienstbode te Huizum, geboren op 18-10-1871 te Leeuwarderadeel, overleden op 28-09-1941 te Baarderadeel op 69-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jans HUBERTS en Jeltje Jurjens van der WAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abelius van der VEGT, geboren op 21-03-1899 te Wirdum (zie IXq).
   2.  Jacob van der VEGT, geboren op 22-03-1900 te Weidum (zie IXr).
   3.  Jeltje van der VEGT, Dienstbode, geboren op 24-06-1901 te Weidum, overleden op 06-11-1991 te Akkrum op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-09-1932 te Baarderadeel met Anne FABER, 35 jaar oud, wonende te Wormerveer, geboren op 18-05-1897 te Hennaarderadeel, overleden op 25-10-1971 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd.
   4.  Hinke Okkes van der VEGT, geboren op 29-01-1903 te Weidum (Baarderadeel), overleden op 13-11-1904 te Weidum (Baarderadeel) op 1-jarige leeftijd.
   5.  Hinke van der VEGT, Dienstbode te Baarderadeel, geboren op 21-06-1912 te Wijtgaard, overleden op 01-09-1974 te Sneek op 62-jarige leeftijd, begraven te Lutjewierum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-01-1934 te Baarderadeel met Sikke FABER, 22 jaar oud, wonende te Henaarderadeel en Sneek, geboren op 22-02-1911 te Hennaarderadeel, overleden op 19-07-1977 op 66-jarige leeftijd, begraven te Lutjewierum.

VIIIq    Wijtse Abelius van der VEGT, Boerenknecht te Grouw, arbeider te Roodhuizen, geboren op 30-09-1876 te Mantgum, overleden op 11-09-1920 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd, zoon van Abelius Sytses van der VEGT (zie VIId) en Hinke Okkes WALINGA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1905 te Idaarderadeel met Berber de JONG, 25 jaar oud, geboren op 14-12-1879 te Grouw, overleden op 10-08-1930 op 50-jarige leeftijd, dochter van Hans Sijtzes de JONG en Geertje Hettes de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertje van der VEGT, geboren op 22-06-1906 te Roordahuizum (zie IXs).
   2.  Hinke van der VEGT, geboren op 21-10-1910 te Roordahuizum, overleden op 29-11-2005 te Zwijndrecht op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-02-1933 te Idaarderadeel met Hendrik VISSIA, 24 jaar oud, wonende te Hendrik Ido Ambacht, geboren op 21-05-1908 te Idaarderadeel, overleden op 25-11-1987 te Dordrecht op 79-jarige leeftijd.

VIIIr    Sytse Abelius van der VEGT, Arbeider te Halum, Oosterwierum, Jorwerd en Stiens, geboren op 08-10-1880 te Schillaard, overleden op 28-01-1959 te Stiens op 78-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1959 te Stiens, zoon van Abelius Sytses van der VEGT (zie VIId) en Hinke Okkes WALINGA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-09-1903 te Idaarderadeel met Martha Gjalts de JONG, 26 jaar oud, geboren op 09-11-1876 te Oudega, overleden op 26-08-1979 te Emmeloord op 102-jarige leeftijd, dochter van Gjalt Aalzen (Gelf) de JONG en Aukjen ELZINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje van der VEGT, geboren op 19-02-1904 te Jorwerd (zie IXt).
   2.  Hinke van der VEGT, geboren op 16-02-1905 te Jorwerd (zie IXu).
   3.  Abelius (Bill) van der VEGT, geboren op 31-03-1906 te Jorwerd (zie IXv).
   4.  Gjalt van der VEGT, geboren op 15-10-1907 te Hallum (zie IXw).
   5.  Rinse van der VEGT, geboren op 09-08-1910 te Hallum (zie IXx).
   6.  Jinke van der VEGT, geboren op 09-12-1913 te Stiens (zie IXy).

VIIIs    Dirkje van der VEGT, geboren op 16-09-1875 te Oldeboorn, overleden op 25-10-1942 te Alkmaar op 67-jarige leeftijd, dochter van Sijmen (Simon) van der VEGT (zie VIIe) en Antje Jarigs RIJPKEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1899 te Apeldoorn met Albert de JONG, Installateur, geboren circa 1873 te Amsterdam, zoon van Albert de JONG en Romkje LAVERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Albertine de JONG, geboren circa 1901 te Alkmaar.
Gehuwd op 25-09-1923 te Alkmaar met Gerardus Cornelis van der KAMP, Waterstaatsambtenaar, geboren circa 1897 te Alkmaar, zoon van Pieter Jacob van der KAMP en Catharina Elisabeth HILKHUIZEN.
   2.  Albertine Romkje de JONG, geboren circa 1903 te Alkmaar.
Gehuwd op 18-06-1924 te Amsterdam met Jacob GOOTJES, Banketbakker, geboren circa 1896 te Opmeer, zoon van Jan GOOTJES en Trijntje SWAGER.
   3.  Emma de JONG, geboren circa 1908 te Alkmaar.
Gehuwd op 06-05-1931 te Amsterdam met Jan van der LINDE, Banketbakker, geboren circa 1906 te Zutphen, zoon van Johannes van der LINDE en Maria Egberdina Geertruida LUNENBERG.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 4 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail


Deze stamboom is samengesteld uit vele bronnen. Niet alle gegevens zijn geverifieerd. Het is dus mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn. Met de beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens gaan wij zorgvuldig om. Mocht U desondanks persoonlijke informatie tegenkomen, waar u bezwaar tegen heeft, laat mij dit dan weten. Ik zal dan z.s.m. uw gegevens verwijderen of aanpassen.

Mocht u de Stichting Families Vegt en Van de Vegt met een financiŽle bijdrage willen ondersteunen, klik dan op deze regel voor meer informatie.