Eerste blad    Vorig blad    Blad 4 van 4 bladen    

Xz    Anne van der VEGT, wonende te Akkrum, geboren te Leeuwarderadeel, zoon van Jacob van der VEGT (zie IXr) en Hijlkje van der MEULEN.
Gehuwd te Rauwerderhem met Annie HERREMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob van der VEGT.
   2.  IJtsche van der VEGT, geboren te Akkrum.

Xaa    Hinke van der VEGT, geboren op 11-06-1944 te Leeuwarden, overleden op 14-03-2009 te Boarnsterhim op 64-jarige leeftijd, dochter van Jacob van der VEGT (zie IXr) en Hijlkje van der MEULEN.
Gehuwd te Utingeradeel met Adrianus de JAGER, wonende te Akkrum, geboren te Opsterland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hijlkje de JAGER, geboren te Utingeradeel.
   2.  Douwe de JAGER, geboren te Utingeradeel.

Xab    Hendrik HEIDEMA, wonende te Emmeloord, zoon van Meint HEIDEMA en Aukje van der VEGT (zie IXt).
Gehuwd met I. DIKKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meint HEIDEMA.
   2.  Liza HEIDEMA (zie XIaj).

Xac    Martha HEIDEMA, dochter van Meint HEIDEMA en Aukje van der VEGT (zie IXt).
Gehuwd met J. ZIEL, wonende te Trijnje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alie ZIEL.
   2.  Meint ZIEL.
   3.  Wim ZIEL (zie XIak).
   4.  Aukje ZIEL (zie XIal).

Xad    Sijtse van der VEGT, wonende te Aduard, geboren te Leeuwarden, zoon van Rinse van der VEGT (zie IXx) en Elizabeth DIJKSTRA.
Gehuwd te Ferwerderadeel met Cornelia BOOSMAN, geboren te Ferwerd, dochter van Gerrit BOOSMAN en Sijtske BOERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rinse van der VEGT, geboren op 08-05-1967 te Leeuwarden, overleden op 04-10-2001 te Zuidhorn op 34-jarige leeftijd. Ongehuwd.e vd Vegt [237], Aduard, 6-3-1994 / 1-5-1995 / 14-1-1996.
   2.  S. van der VEGT.
Gehuwd te Zuidhorn met G.K.G. van M.

Xae    Geertje van der VEGT, geboren te Menaldum, dochter van Rinse van der VEGT (zie IXx) en Elizabeth DIJKSTRA.
Gehuwd te Menaldum met Hendrik BOOMSMA, 24 jaar oud, wonende te Berlikum, geboren op 05-09-1944 te Berlikum, overleden op 05-05-2008 op 63-jarige leeftijd, begraven op 10-05-2008 te Berlikum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andele (Andre) BOOMSMA, geboren te Berlikum (zie XIam).
   2.  Elisabeth (Betty) BOOMSMA, geboren te Berlikum (zie XIan).

Xaf    Abelius (Beli) van der VEGT, wonende te Hallum, geboren te Menaldum, zoon van Rinse van der VEGT (zie IXx) en Elizabeth DIJKSTRA.
Gehuwd te Leeuwarden met Aagje van der MEULEN, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nynke van der VEGT, geboren te Leeuwarden (zie XIao).
   2.  E. van der VEGT.
   3.  Rinse (Rene) van der VEGT, geboren te Leeuwarden (zie XIap).

Xag    S.G. (Sjoerd) GAASTRA, wonende te Briele, zoon van Andries GAASTRA en Sara van der VEGT (zie IXac).
Gehuwd met Greet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andre GAASTRA (zie XIaq).
   2.  Erik GAASTRA, wonende te Vierpolders.
Gehuwd met Linda.
   3.  Saskia GAASTRA.
   4.  Helga GAASTRA.
   5.  Sabina GAASTRA, wonende te Etten Leur.

Xah    Jan Sijtze van der VEGT, Uitvoerder, geboren op 14-06-1955 te Gorredijk, overleden op 18-03-1988 te Anloo op 32-jarige leeftijd, zoon van Rombertus Bote van der VEGT (zie IXad) en Baukje LIEMBURG.
Gehuwd te Groningen met Tietje Belia (Tineke) DIJKSTRA, geboren te Groningen, dochter van J.H. DIJKSTRA en T. BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjan Sijtze van der VEGT, geboren te Groningen.
   2.  Marloes Sanne van der VEGT, geboren te Anloo.

XIa    Ine (Ineke) van der VEGT, geboren te Hilligersberg, dochter van Frederik Johan Christoffel (Frits) van der VEGT (zie Xb) en Johanna Theresia Catharina (Thea) EKKART.
Partner is Lodewijk Adolf (Louis) LUBECK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjolein LUBECK (zie XIIa).
   2.  Eveline LUBECK.

XIb    Theo van der VEGT, zoon van Frederik Johan Christoffel (Frits) van der VEGT (zie Xb) en Johanna Theresia Catharina (Thea) EKKART.
Gehuwd met M.I.M. van EMMERIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits van der VEGT, wonende te Rotterdam.
Gehuwd met Cathelijne.

XIc    Geert Jurjan KUURSTRA, geboren te Franeker, zoon van Jurjan KUURSTRA en Freerkje van der VEGT (zie Xd).
Gehuwd met Fokje GEERTSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jurjan Geert KUURSTRA.
   2.  Maaike Yke KUURSTRA.

XId    Jacoba VISSER, geboren te Huizum, dochter van Bavius VISSER (zie Xf) en IJbeltje de HOOP.
Gehuwd met Jacob v.d. MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne v.d. MEER, geboren te Leeuwarden.
   2.  Sita v.d. MEER, geboren te Leeuwarden.
   3.  Marijke v.d. MEER, geboren te Oosterwolde.

XIe    Baukje VISSER, geboren te Huizum, dochter van Bavius VISSER (zie Xf) en IJbeltje de HOOP.
Gehuwd met Tjeerd V.d. KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saskia Baukje V.d. KAMP, geboren te Leeuwarden.
   2.  Hadewey Simkje V.d. KAMP, geboren te Leeuwarden.

XIf    Simon VISSER, geboren te Leeuwarden, zoon van Bavius VISSER (zie Xf) en IJbeltje de HOOP.
Gehuwd met Folkje FABER, geboren te Leeuwarden, dochter van Gosse FABER en Getje TJOELKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miranda VISSER, geboren te Zwolle (zie XIIb).
   2.  Sylvia VISSER, geboren te Leeuwarden (zie XIIc).

XIg    Cornelis VISSER, geboren te Leeuwarden, zoon van Bavius VISSER (zie Xf) en IJbeltje de HOOP.
Gehuwd met Nicole van HAREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelmer Bavius VISSER, geboren te Leeuwarden.
   2.  Bart Peter VISSER, geboren te Leeuwarden.

XIh    Wobbe Kornelis van der VEGT, Bioloog, zoon van Kornelis Wobbes van der VEGT (zie Xg) en Dieuwke Jitske (Dieuwke) KANNINGA.
Gehuwd met Nienke YNTEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd van der VEGT, geboren te Leeuwarden.
   2.  Arjen van der VEGT, geboren te Drachten.
   3.  Jelle van der VEGT, geboren te Drachten.

XIi    Kornelis Wobbe Teije (Kor) van der VEGT, Onderwijzer te Brielle, geboren te Smallingerland, zoon van Maarten Wobbes van der VEGT (zie Xh) en Klaaske Tyes (Klaaske) JANSMA.
Echtgenote is Aukje Wibina (Aty) TAAY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elza van der VEGT, geboren te Brielle.
   2.  Daphne van der VEGT, geboren te Hellevoetsluis (zie XIId).

XIj    Engeltje Lucretia (Inge) van der VEGT, Kinderverzorgster, geboren te Smallingerland, dochter van Maarten Wobbes van der VEGT (zie Xh) en Klaaske Tyes (Klaaske) JANSMA.
Gehuwd met Hans van OLPHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mirjam van OLPHEN.

XIk    Joop Siete (Joop) van der VEGT, wonende te De Knipe, geboren te Heerenveen, zoon van Syte Wobbes (Siete) van der VEGT (zie Xi) en Lydia Joh. FOLKERTSMA.
Gehuwd met Kiki BOMGAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lizette van der VEGT.
   2.  Suzanne van der VEGT.
   3.  Joghum van der VEGT.
   4.  Marieke van der VEGT.

XIl    Anita (Annie Jans) van der VEGT, geboren te Amsterdam, dochter van Jan Wobbes van der VEGT (zie Xj) en Anna (Annie) POPPINGA.
Gehuwd met Erwin.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kim.
   2.  Lisa.
   3.  Barry.

XIm    Trijntje van der VEGT-09, geboren op 04-04-1945 te Drogeham, overleden op 18-08-2012 te Drogeham op 67-jarige leeftijd, dochter van Albert Melles van der VEGT (zie Xn) en Betje VEENSTRA.
Gehuwd te Achtkarspelen met Roelf (Roel) WAGENAAR, wonende te Drogeham, geboren te Leek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Catherina (Bettina) WAGENAAR, geboren te Drogeham (zie XIIe).
   2.  Jelmer Roelof WAGENAAR, geboren te Kootstertille.
   3.  Harmina Geertina Louwina (Hermien) WAGENAAR, geboren te Drogeham.

XIn    Melle van der VEGT, Congierge KMBO Drachten, wonende te Ureterp, geboren te Drogeham, zoon van Albert Melles van der VEGT (zie Xn) en Betje VEENSTRA.
Gehuwd met Taltje Reintje (Tolly) KALSBEEK, geboren te Drachten, dochter van Eerde KALSBEEK en Taapke van der VEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bert van der VEGT, geboren te Ureterp.
   2.  Tafie van der VEGT, geboren te Ureterp.

XIo    Gerke van der VEGT, Wegenwacht te Buitenpost, geboren te Drogeham, zoon van Albert Melles van der VEGT (zie Xn) en Betje VEENSTRA.
Gehuwd te Roden met Grietje van der SPOEL, Ambtenaar gevangeniswezen, geboren te Roderesch, dochter van Klaas van der SPOEL en Trijntje v.d. HEIDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert van der VEGT, geboren te Roden.
Gehuwd met Harriet.
   2.  Klaas van der VEGT, geboren te Buitenpost.
Gehuwd met Melanie.

XIp    Lijsbet (Lies) van der VEGT, geboren te Drogeham, dochter van Albert Melles van der VEGT (zie Xn) en Betje VEENSTRA.
Gehuwd te Buitenpost met Pieter HENSTRA, Wapeningsstaalbedrijf te Drogeham, geboren te Gron.Opende, zoon van Bartele Tjeerds HENSTRA en Pieterke BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Betty) HENSTRA, geboren te Drogeham (zie XIIf).
   2.  Bartele Pieter (Bart) HENSTRA, geboren te Drogeham.

XIq    Grietje (Greet) van der VEGT, Gezinsverzorgster, geboren te Drogeham, dochter van Albert Melles van der VEGT (zie Xn) en Betje VEENSTRA.
Gehuwd te Buitenpost met Alle HELDER, Timmerman te Drogeham, geboren te Drogeham, zoon van Sikke HELDER en Johanneske HAMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Ellen) HELDER, geboren te Drogeham (zie XIIg).
   2.  Sikke Johan (Sigo) HELDER, geboren te Drogeham (zie XIIh).

XIr    Walter van der VEGT, Stratenmaker te Drogeham, geboren te Drogeham, zoon van Albert Melles van der VEGT (zie Xn) en Betje VEENSTRA.
Gehuwd te Buitenpost met Aaltje (Alie) FUNCKE, Kapster, geboren te Bolsward, dochter van Roelof FUNCKE en Jantje SCHINGENGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annabeth van der VEGT, geboren te Leeuwarden.
   2.  Marjolein van der VEGT, geboren te Kootstertille.

XIs    Albertus (Bertus) van der VEGT, Kraanmachinist Oenkerk, geboren te Drogeham, zoon van Albert Melles van der VEGT (zie Xn) en Betje VEENSTRA.
Gehuwd te Buitenpost met Evaline Tietje POSTMA, Kantoorbediende, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Tjeerd van der VEGT, geboren te Dokkum.
   2.  Martijn Albert van der VEGT, geboren te Dokkum.
   3.  Mirjam Elisabeth van der VEGT, geboren te Dokkum.
   4.  Peter Joel van der VEGT, geboren te Kollumerzwaag.
   5.  Rebecca van der VEGT.
   6.  Benjamin van der VEGT.
   7.  Danielle van der VEGT.

XIt    Lijsbert RIEDSTRA, Verpleegster, geboren te Rijperkerk, dochter van Roelof Jans RIEDSTRA en Trijntje Melles van der VEGT (zie Xo).
Gehuwd te Leeuwarden met Gerrit Jitze BONGA, Elektronica technicus, geboren te Rotterdam, zoon van Gerrit BONGA en Hendrika Aleida Margritha van der SPEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rene Jan BONGA, geboren te Buitenpost.
   2.  Nynke Liesbeth BONGA, geboren te Buitenpost.

XIu    Richtje RIEDSTRA, Lerares NA, geboren te Rijperkerk, dochter van Roelof Jans RIEDSTRA en Trijntje Melles van der VEGT (zie Xo).
Gehuwd te Bergum met Dirk Evert DEELSTRA, Cultuur technisch opzichter, geboren te Wijns, zoon van Hendrik DEELSTRA en Trijntje Liesbert VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik DEELSTRA, geboren te Suameer.
   2.  Trijntje Liesbert DEELSTRA, geboren te Suameer.

XIv    Aukje RIEDSTRA, Onderwijzeres, geboren te Rijperkerk, dochter van Roelof Jans RIEDSTRA en Trijntje Melles van der VEGT (zie Xo).
Gehuwd te Bergum met Evert Dirk DEELSTRA, Leraar lich.opvoeding Drachten, geboren te Wijns, zoon van Hendrik DEELSTRA en Trijntje Liesbert VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rik DEELSTRA, geboren te Hoogeveen.
   2.  Roelof DEELSTRA, geboren te Hoogeveen.
   3.  Durk Evert DEELSTRA, geboren te Rottevalle.

XIw    Trijntje RIEDSTRA, Laborante, geboren te Rijperkerk, dochter van Roelof Jans RIEDSTRA en Trijntje Melles van der VEGT (zie Xo).
Gehuwd te Bergum met Warren Edward DODD, Electro techn. ing. Philips, geboren te Plymouth (Eng.), zoon van Eric DODD en Mary TUFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Masha DODD, geboren te Leeuwarden.
   2.  Erik Jan DODD, geboren te Hardegarijp.

XIx    Jan RIEDSTRA, Veehouder te Rijperkerk, geboren te Rijperkerk, zoon van Roelof Jans RIEDSTRA en Trijntje Melles van der VEGT (zie Xo).
Gehuwd te Bergum met Baukje AALFS, Dierenarts assistente, geboren te Eestrum, dochter van Hendrik AALFS en Aly van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alianne RIEDSTRA, geboren te Leeuwarden.
   2.  Tineke RIEDSTRA, geboren te Leeuwarden.
   3.  Roelof RIEDSTRA.

XIy    Melle van der VEGT, Hoofd TD zuivelfabr. Marum, wonende te Burgum, geboren te Suameer, zoon van Wolter Melles (Walter) van der VEGT (zie Xp) en Fokje de VRIES.
Gehuwd te Bergum met Martje (Mattie) BUMA, Kapster Bergum, geboren te Suameer, dochter van Klaas BUMA en Marie HARTHOLT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marielle van der VEGT, geboren te Leeuwarden.
   2.  Fokeline van der VEGT, geboren te Bergum.
   3.  Walter Melle van der VEGT, geboren te Bergum.

XIz    Jan van der VEGT, Voorman CCF Leeuwarden, wonende te Sumar, geboren te Suameer, zoon van Wolter Melles (Walter) van der VEGT (zie Xp) en Fokje de VRIES.
Gehuwd te Bergum met Trijntje (Tine) KOOI, Gezinsverzorgster, geboren te Suawoude, dochter van Jan Hendriks KOOI en Hieke Eelkes SPOOR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hilly van der VEGT, geboren te Leeuwarden.
   2.  Margriet van der VEGT, geboren te Leeuwarden.
   3.  Melle van der VEGT, geboren te Suameer.

XIaa    Lysbeth van der VEGT, wonende te Bergum, geboren te Suameer, dochter van Wolter Melles (Walter) van der VEGT (zie Xp) en Fokje de VRIES.
Gehuwd te Bergum met Hendrikus (Henk) DRIJFHOUT, Mdw.alg.dienst MC Leeuwarden, geboren te Franeker, zoon van Christiaan DRIJFHOUT en Johanna Cornelia SONNEGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokje Elisabeth van der VEGT, geboren te Leeuwarden.
   2.  Christina Johanna DRIJFHOUT, geboren te Giekerk.

XIab    Johanna (Joke) van der VEGT, Gezinsverzorgster, geboren te Suameer, dochter van Wolter Melles (Walter) van der VEGT (zie Xp) en Fokje de VRIES.
Gehuwd te Bergum met Hyltje SMEDES, Mdw. grasdrogerij Opeinde, wonende te Sumar, geboren te Garijp, zoon van Taede SMEDES en Froukje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Taede (Theo) SMEDES, geboren te Drachten.
   2.  Walter SMEDES, geboren te Leeuwarden.

XIac    Eelke BOONSTRA, Machin. Harlingen, geboren te Drachten, zoon van Rommert E. BOONSTRA en Aukje Melles van der VEGT (zie Xq).
Gehuwd te Delfzijl met Willy LUNSHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertien BOONSTRA, geboren te Zwolle.
   2.  Annelies BOONSTRA, geboren te Delfzijl.

XIad    Lijsbeth BOONSTRA, geboren te Nijega (Sm), dochter van Rommert E. BOONSTRA en Aukje Melles van der VEGT (zie Xq).
Gehuwd te Drachten met Pieter SIJTSMA, Landbouwer Opeinde, geboren te Opeinde (Sm), zoon van Jan SIJTSMA en Klaske Bonnes ALGRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aukje SIJTSMA, geboren te Nijega (Sm).
   2.  Pieter Bonne SIJTSMA, geboren te Nijega (Sm).
   3.  Romke SIJTSMA, geboren te Nijega (Sm).

XIae    Melle BOONSTRA, Boer Nijega, geboren te Nijega (Sm), zoon van Rommert E. BOONSTRA en Aukje Melles van der VEGT (zie Xq).
Gehuwd te Bergum met Andrieske TIEKSTRA, geboren te Garijp, dochter van Wolter TIEKSTRA en Ynske ZANDSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rommert BOONSTRA, geboren te Suameer.
   2.  Wolter BOONSTRA, geboren te Opeinde (Sm).

XIaf    Elisabeth (Bettij) van der VEGT, geboren te Suameer, dochter van Melle Melles van der VEGT (zie Xr) en Ynske HOEKSTRA.
Gehuwd met Jan Gerrits MEIJER, Landbouwer/veehouder te Lellens, geboren te Lellens (gem. Ter Boer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ynsche Jitske (Ina) MEIJER.
   2.  Jitske Elisabeth MEIJER.
   3.  Maria Anna (Marian) MEIJER.

XIag    Melle van der VEGT, Veehouder te Ureterp, geboren te Suameer, zoon van Melle Melles van der VEGT (zie Xr) en Ynske HOEKSTRA.
Gehuwd met Rigtje van der MEER, geboren te Dantumadeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke Rigtje (Akkerigt) van der VEGT, geboren te Urterp.
   2.  Melle van der VEGT.
   3.  Symen van der VEGT, geboren te Ureterp.
   4.  Ineke van der VEGT, geboren op 17-12-2003 te Opsterland, overleden op 14-03-2008 te Opsterland op 4-jarige leeftijd.

XIah    Wia van der VEGT, dochter van Okke van der VEGT (zie Xx) en Bonnie van der MEER.
Gehuwd met Arie GERLOFSMA, wonende te Grouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cor GERLOFSMA.
   2.  Rixt GERLOFSMA.

XIai    Hieke van der VEGT, dochter van Okke van der VEGT (zie Xx) en Bonnie van der MEER.
Gehuwd met Willem KOOISTRA, wonende te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marius KOOISTRA (zie XIIi).
   2.  Marco KOOISTRA.
   3.  Linda KOOISTRA.

XIaj    Liza HEIDEMA, dochter van Hendrik HEIDEMA (zie Xab) en I. DIKKEN.
Gehuwd met Paul, wonende te Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eric-John.

XIak    Wim ZIEL, zoon van J. ZIEL en Martha HEIDEMA (zie Xac).
Gehuwd met Margriet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janco ZIEL.
   2.  Lisanne ZIEL.

XIal    Aukje ZIEL, dochter van J. ZIEL en Martha HEIDEMA (zie Xac).
Gehuwd met Anton.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrit.
   2.  Gemma.

XIam    Andele (Andre) BOOMSMA, wonende te Engelum, geboren te Berlikum, zoon van Hendrik BOOMSMA en Geertje van der VEGT (zie Xae).
Gehuwd te Menaldum met Johanna Hinke Geertruida (Ina) van der VELDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rico Andre BOOMSMA, geboren te Leeuwarden.
   2.  Iris Soraya BOOMSMA, geboren te Leeuwarden.

XIan    Elisabeth (Betty) BOOMSMA, wonende te Tirajana, Gran Canaria, geboren te Berlikum, dochter van Hendrik BOOMSMA en Geertje van der VEGT (zie Xae).
Gehuwd te Menaldum met Jan NOORDERLOOS, geboren te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Hendrik NOORDERLOOS, geboren te Las Palmas.

XIao    Nynke van der VEGT, wonende te Hallum, geboren te Leeuwarden, dochter van Abelius (Beli) van der VEGT (zie Xaf) en Aagje van der MEULEN.
Gehuwd te Leeuwarden met Sierk Jan HONDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Myrthe Aagje HONDEMA, geboren te Leeuwarden.

XIap    Rinse (Rene) van der VEGT, wonende te Arnhem, geboren te Leeuwarden, zoon van Abelius (Beli) van der VEGT (zie Xaf) en Aagje van der MEULEN.
Gehuwd met Eveline VERROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tessel Sara van der VEGT, geboren te Arnhem.
   2.  Melle Levi van der VEGT, geboren te Arnhem.

XIaq    Andre GAASTRA, wonende te Etten-Leur, zoon van S.G. (Sjoerd) GAASTRA (zie Xag) en Greet.
Gehuwd met Madeleine.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathijs GAASTRA.
   2.  Marie-Claire GAASTRA.
   3.  Sabine GAASTRA.

XIIa    Marjolein LUBECK, dochter van Lodewijk Adolf (Louis) LUBECK en Ine (Ineke) van der VEGT (zie XIa).
Gehuwd met Edwin ANCHER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julien ANCHER.
   2.  Kevin ANCHER.

XIIb    Miranda VISSER, geboren te Zwolle, dochter van Simon VISSER (zie XIf) en Folkje FABER.
Gehuwd met Martinus Sjoerd (Martin) de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jordi Daniel de GROOT, geboren te Leeuwarden.
   2.  Lorenz Jonathan de GROOT, geboren te Leeuwarden.

XIIc    Sylvia VISSER, geboren te Leeuwarden, dochter van Simon VISSER (zie XIf) en Folkje FABER.
Gehuwd met Maged DAWOUD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Byshoy DAWOUD, geboren te Leeuwarden.

XIId    Daphne van der VEGT, geboren te Hellevoetsluis, dochter van Kornelis Wobbe Teije (Kor) van der VEGT (zie XIi) en Aukje Wibina (Aty) TAAY.
Gehuwd met Cornelia Petronella Christina (Caroline) van EGMOND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ties Marten (Ties) van der VEGT, geboren te Gouda.

XIIe    Elisabeth Catherina (Bettina) WAGENAAR, geboren te Drogeham, dochter van Roelf (Roel) WAGENAAR en Trijntje van der VEGT-09 (zie XIm).
Gehuwd te Buitenpost met Gerard BIJLSMA, Pluimveevanger.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tineke Catherina BIJLSMA, geboren te Surhuisterveen.
   2.  Rene Gooitzen BIJLSMA, geboren te Surhuisterveen.

XIIf    Elisabeth (Betty) HENSTRA, geboren te Drogeham, dochter van Pieter HENSTRA en Lijsbet (Lies) van der VEGT (zie XIp).
Gehuwd met Marten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josse.

XIIg    Elisabeth (Ellen) HELDER, geboren te Drogeham, dochter van Alle HELDER en Grietje (Greet) van der VEGT (zie XIq).
Gehuwd met Gerrit HOEKSMA, Dakdekker, geboren te Drogeham.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe HOEKSMA, geboren te Drachten.
   2.  Magreet HOEKSMA, geboren te Drogeham.

XIIh    Sikke Johan (Sigo) HELDER, Lasser, geboren te Drogeham, zoon van Alle HELDER en Grietje (Greet) van der VEGT (zie XIq).
Gehuwd met Hendrika (Hendrikje) ALGRA, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alle (Alex) HELDER, geboren te Drachten.
   2.  Mark Rinse (Mark) HELDER, geboren te Drogeham.

XIIi    Marius KOOISTRA, zoon van Willem KOOISTRA en Hieke van der VEGT (zie XIai).
Gehuwd met Cita.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaron KOOISTRA.
   2.  Nina KOOISTRA.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 4 van 4 bladen    

Homepage | E-mail


Deze stamboom is samengesteld uit vele bronnen. Niet alle gegevens zijn geverifieerd. Het is dus mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn. Met de beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens gaan wij zorgvuldig om. Mocht U desondanks persoonlijke informatie tegenkomen, waar u bezwaar tegen heeft, laat mij dit dan weten. Ik zal dan z.s.m. uw gegevens verwijderen of aanpassen.

Mocht u de Stichting Families Vegt en Van de Vegt met een financiŽle bijdrage willen ondersteunen, klik dan op deze regel voor meer informatie.